Elsa Helsinki järjesti vierailun korkeimpaan oikeuteen tammikuussa 2014. Innokkaina ja vähän jännittyneinäkin astelimme kohti tuota arvovaltaista instituutiota. Tuntui ylevältä päästä tutustumaan ylimmän oikeusasteemme toimintaan. Vierailun aikana korkein oikeus paljastui yllätykseksemme hengeltään oikein rennoksi työyhteisöksi. Excu-isäntänämme toimivat esittelijä ja oikeussihteeri Teemu Vanhanen sekä kansliahenkilökunnasta tiedottaja Marko Oja.

Meitä kierrätettiin ensin korkeimman oikeuden historiaa puhkuvissa upeissa tiloissa Pohjoisesplanadin puolella. Siellä sijaitsevat mm. täysistuntosali, jossa presidentti ja oikeusneuvokset kokoontuvat täysistuntoon sekä oikeussali, jossa pidetään suulliset käsittelyt. Tiedottaja Ojalta saimme kuulla monia kiinnostavia yksityiskohtia tilojen historiasta. Yhtenä mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon täysistuntosalin muinoin toimineen erään helsinkiläisen seurapiiriherran tanssiaissalina. Käyttötarkoitus on siis hieman muuntunut vuosien saatossa. Kävimme myös uudella puolella Helenankadulla, jossa sijaitsivat henkilöstön työhuoneet. Ovenraoista vilkkuivat valtavat paperi- ja kirjapinot.

Esittelijä Teemu Vanhanen kertoi omasta työnkuvastaan ja korkeimman oikeuden tehtävistä yleisesti kysymystemme pohjalta. Esittelijän päätehtävä on valmistella itsenäisesti korkeimman oikeuden ratkaistaviksi tulevia, valitusluvan saaneita lainkäyttöasioita ja esitellä ne ratkaisun tekevälle oikeusneuvosten jaostolle. Asiat on jaettu siviili- ja rikosasioihin, ja esittelijöillä on omat erikoistumisalueensa. Vanhanen kertoi työnsä olevan hyvin verrattavissa esimerkiksi tutkijan työhön. Esittelijä kirjoittaa jokaisen juttunsa yhteydessä yleensä noin ”gradunmittaisen” aineiston selvitystyönsä pohjalta. Vanhanen painottikin meille opiskelijoille kirjoitustaidon ja -halun tärkeyttä juristin työssä. Vanhanen oli silmin nähden innostunut työstään ja kehui sitä erittäin haastavaksi, mutta palkitsevaksi tehtäväksi lakimiehelle. Saimme myös kelpoja uravinkkejä siitä, miten avaamme tiemme korkeimman oikeuden esittelijöiksi, jäseniksi ja viime kädessä tietysti presidentiksi.

Meitä myös muistutettiin mahdollisuudesta tulla seuraamaan suullisia käsittelyjä. Niitä tosin on melko harvoin, ja toisinaan ne on määrätty salassapidettäviksi. Korkeimman oikeuden internet-sivustolla julkaistaan istuntojen ajankohdat ja aiheet. Tämä on ehdottomasti varteenotettava vinkki oikeustieteen opiskelijalle. Suullisessa käsittelyssä voi nimittäin saada kurkistuksen oikeuskysymykseen, johon laki ei anna selvää vastausta, ja josta korkein oikeus saattaa antaa tulevan oikeuskäytännön kannalta hyvinkin merkittävän ennakkopäätöksen.

Teksti: Elina Laurila Kuvat: Tuomas Hauvala

Pääistuntosali