ELSAlaiset saivat taas huhtikuun alussa nauttia oppimisesta kansainvälisessä tunnelmassa eurooppalaisten oikkareiden kanssa. Tällä kertaa ohjelmassa oli tutustumista kansainvälisiin yritysjärjestelyihin Tallinnassa. 8. – 11.4. järjestetyn seminaarin tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat kansainvälisten yritysjärjestelyiden maailmaan mahdollisimman mielenkiintoisella ja aktivoivalla tavalla. Ensin käsiteltiin yritysjärjestelyitä ja niihin liittyvää sääntelyä yleisellä tasolla, tehtiin käytännön harjoituksia ja järjestettiin lopuksi simuloitu yrityskauppaneuvottelu.

Photo Rait Tuulas

Photo Mait Valberg

Seminaari pidettiin osaksi hotellimme neuvottelutiloissa ja osaksi eräissä Tallinnan hienoimmissa asianajotoimistoissa. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme toisiimme ja meille kerrottiin yritysjärjestelyistä yleisesti. Keskiössä oli kansainvälisten yrityskauppojen rakenne. Luennoitsijat olivat laatineet myös erään fiktiivisen esimerkkitapauksen yrityskaupan suunnittelusta, jota käsittelimme koko seminaarin ajan. Tapaukseen liitettiin joka päivä uusia näkökulmia opittujen asioiden pohjalta.

Seuraavana päivänä käsittelimme aiesopimuksia ja yrityskauppavalvontaa. Teimme niihin liittyen myös erilaisia harjoituksia, kuten aiesopimuksen luonnostelua. Tämä olikin erinomainen tapa soveltaa opittua ja tätä kautta myös sisäistää asioita syvällisemmin. Päivittäisen opiskeluosuuden jälkeen meille oli varattu aina myös muuta ohjelmaa. Esimerkiksi torstaina päivämme jatkui opastetulla kierroksella Tallinnan vanhassa kaupungissa. Jatkoimme iltaa paikassa, jossa juomat tarjoiltiin koeputkista. Seminaariin osallistui noin 30 henkilöä, joten muutamassa päivässä oli helppo tutustua kaikkiin osallistujiin. Tallinnaan oli tullut opiskelijoita ympäri Eurooppaa, aina Ranskasta ja Kreikasta asti.

Perjantaina keskityimme kaupan kohteen tarkastamiseen eli due diligenceen ja sen keskeisimpiin tavoitteisiin sekä toteutukseen. Kävimme läpi löydöksiämme esimerkiksi immateriaalioikeuksiin ja verotuksellisiin kysymyksiin liittyen ja pohdimme, mitkä näistä asioista olivat sellaisia, että niistä kannattaisi huomauttaa asiakkaalle due diligence -raportissa ja minkälaisia toimenpidesuosituksia voisimme antaa asiakkaalle niiden johdosta. Kävimme myös läpi sitä, miten nämä seikat tulisi huomioida kauppasopimuksen laadinnassa. Tämä oli hyvää valmistautumista varsinaiseen simuloituun yrityskauppaneuvotteluun, joka järjestettiin seminaarin päätteeksi. Neuvottelutilana oli yksi Tallinnan hienoimmista toimistoista, josta avautuivat kauniit näkymät koko kaupungin kattojen ylle.

Neuvottelusimulaatiossa oli tärkeintä saada omalle osapuolelle tärkeät asiat kaupan ehdoiksi. Joustamisella vähemmän tärkeiden ehtojen suhteen saattoi neuvotella omalle osapuolelle tärkeistä ehdoista omaksi edukseen. Simulaation jälkeen osallistujat saivat palautetta neuvottelun sujumisesta ja lasit kuohuvaa syntyneiden kauppojen johdosta. Loppuaika sujui leppoisasti vierailulla Tallinnan kuuluisaan TV-torniin ja vielä yhteen mielenkiintoiseen asianajotoimistoon, jossa kaikki saivat osallistumistodistukset ja lahjapussit. Vaikka meillä oli ohjelmaa joka ilta varsinaisen opiskelun jälkeen, seminaari huipentui vielä juhlalliseen gaalaan kauniissa Ungern-Sternbergin palatsissa.

Tapahtuma oli hienosti järjestetty. Teemaan sopi myös, että kun kyseessä kerran oli kansainvälisiä yritysjärjestelyitä koskeva seminaari, neuvotteluharjoitukset käytiin aidosti kansainvälisessä ympäristössä kokonaan englanniksi. Parasta ELSAn tapahtumissa on se, että koska tapahtumat on järjestetty opiskelijoiden johdolla, on ohjelmassa yleensä juuri opiskelijoille hyödyllisiä asioita. Seminaarissa oli kiinnitetty huomiota siihen, että osallistujat saivat mahdollisimman paljon käytännön harjoitusta sekä keskustella ja neuvotella omista näkemyksistään pienryhmissä ennen niiden esittämistä kaikille. Erityisen hyvää oli se, että koko seminaari keskittyi yhden fiktiivisen yrityskaupan ympärille, jolloin saimme mahdollisimman selkeän kuvan yrityskaupasta kokonaisuutena. Tapauksen ympärille rakennettiin käytännön harjoituksia, joiden kautta opitun tiedon sai heti käyttöön. Myös seminaarissa harjaantuneet neuvottelutaidot ovat sellaisia, joita tuskin kukaan oikkari voi oppia liikaa.

Vaikka Tallinnassa olisikin käynyt monesti aiemmin, oli kiinnostavaa nähdä kaupunkia paikallisten opiskelijoiden näkökulmasta ja kuulla virolaisten oikkareiden arjesta. Yksi hienoimmista asioista ELSAn tapahtumissa on saada vähän perspektiiviä suomalaisen oikkarin elämään ja osaamiseen. Harva tietää, että esimerkiksi Tartossa voi nykyisin opiskella IT-oikeuteen keskittyneessä maisteriohjelmassa. Tapahtumassa oli mukana myös eräs italialainen 26-vuotias juristi, joka oli juuri valmistunut ja ehtinyt jo perustaa oman asianajotoimistonsa Roomaan. Oli myös mielenkiintoista kuulla, miltä oikeustieteen opiskelu tuntuu nyt Kreikassa. Monet seminaariin osallistujat olivat lähdössä myös huhtikuun lopulla pidettyyn ELSAn International Council Meetingiin Romaniaan, missä ELSAn International Board sai tällä kertaa suomalaisen puheenjohtajan. Seminaari kiteytti hyvin sen, mistä ELSAssa parhaimmillaan on kyse. Siitä, että opimme yhdessä työelämän kannalta tärkeitä taitoja, tutustumme muihin eurooppalaisiin oikkareihin, vierailemme uusissa paikoissa ja saamme uusia näkökulmia ja ajatuksia, joiden rajana on parhaimmillaan vain taivas.

Kiinnostuneille tiedoksi, että ELSA järjestää myös Summer Law Schooleja joka kesä. Nämä ovat viikon kestoisia seminaareja, joissa opiskellaan jotakin tiettyä oikeudenalaa luentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Tapahtumia on eri kaupungeissa ympäri Eurooppaa, ja esimerkiksi M&A-aiheinen Summer Law School järjestetään Istanbulissa heinäkuussa 2015.

Saija Sampio ja Jenna Pirtilä