Hae ELSA Finlandiin! ELSA Finlandin deputy- ja direktorihaku aukeaa huomenna

Julkaistu 17.5.2020  —  

Hakukuulutus

EF Deputy- ja direktorihaku

Hei sinä oikeustieteen opiskelija! ELSA Finland hakee joukkoonsa lukuvuodelle 2020–2021 järjestötoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. ELSA Finland on osa maailman suurinta kansainvälistä oikeustieteen opiskelijoiden järjestöä The European Law Students’ Associationia, ja vastaa Suomessa kansallisen tason koordinoinnista sekä pitää yhteyttä kansainväliseen tasoon.

Osana ELSA Finlandia pääset verkostoitumaan toisiin oikeustieteen opiskelijoihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tämän lisäksi pääset kerryttämään arvokasta kokemusta tulevaisuuden työelämää ajatellen. Haettavissa olevat toimet eivät edellytä aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta. Tärkeintä on, että sinulta löytyy kiinnostusta ja motivaatiota tulevaa toimea kohtaan. ELSA Finlandilla on pitkä perinne perehdyttämisen suhteen. Uudet henkilöt saavat suullisen perehdytyksen edeltäjiltään sekä lisäksi kirjalliset testamentit tulevan toimikautensa avuksi.

Haettavana on kahta erilaista toimea. Deputy on henkilö, joka hoitaa tehtäviä osana ELSA Finlandin hallitusta. Hänellä ei ole lainmukaista hallituksen jäsenen vastuuta eikä äänioikeutta. Muutoin deputy on itsenäisesti vastuussa kyseisestä osa-alueesta. Deputyna toimiminen antaa loistavat edellytykset pyrkiä ELSA Finlandin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen liittokokouksessa. Direktori on puolestaan toimihenkilö, joka avustaa hallituksen jäseniä hallitustyöskentelyssä. Direktorilla on oikeus osallistua ELSA Finlandin hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Tämän lisäksi direktorilla on mahdollisuus olla muutoinkin tiiviisti mukana ELSA Finlandin toiminnassa.

Haettavia deputypaikkoja ovat:

Deputy Treasurer/Taloudenhoitaja – Taloudenhoitaja vastaa yksinkertaisesti sanottuna ELSA Finlandin taloudenhoidosta. Taloudenhoitajana pääset vaikuttamaan yhdistyksen varojen käyttöön, oppimaan lisää yhdistyksen taloudesta sekä näkemään yhdistystoimintaa sisältäpäin. Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu talouden perushallinta eli yhdistyksen kirjanpidon laatiminen, budjetointi ja muu taloushallinto. Lisäksi taloudenhoitaja toimii Suomen ELSA-verkoston Financial Management -tiimin vetäjänä ja osana kansainvälistä Financial Management-perhettä. Taloudenhoitaja on säännöllisesti yhteydessä paikallisyhdistysten taloudenhoitajiin ja toimii linkkinä talousasioissa ELSA Internationalin ja Suomen välillä.

Deputy Vice President for Marketing/Markkinointivastaava – Markkinointivastaava vastaa siitä, miltä ELSA Finland näyttää ulospäin, Markkinointivastaava tekee läheistä yhteistyötä sekä muiden osa-alueiden että eri tapahtumien kanssa. Markkinoija koordinoi kansainvälisen ja kansallisen tason markkinointia sekä opastaa ja ohjaa paikallisyhdistysten markkinointivastaavia tässä työssä. ELSA Finland käyttää aktiivisina markkinointikanavinaan Facebookia sekä Instagramia, mutta mikään ei estä laajentamista vaikkapa Twitterin ja LinkedInin puolelle. Markkinoijan keskeisinä työkaluina ovat erilaiset kuvankäsittelyohjelmat. Visuaalinen silmä on eduksi tehtävässä toimimisessa.

Deputy Vice President for Academic Activities/Akateemisen toiminnan vastaava – Akateemisen toiminnan vastaava keskittyy toimikaudellaan kansainvälisen ja kansallisen akateemisen ohjelman koordinoimiseen. Tehtävät vaihtelevat kansallisen esseekilpailun järjestämisestä ELSAn kansainvälisten projektien, kuten esimerkiksi ELSA Law Review'n, promoamiseen Suomessa. Toimenkuvaan kuuluu myös paikallisryhmien omien tapahtumien tukeminen ja yhtenäistäminen yhdessä oikeustapauskilpailuvastaavan kanssa. Akateemisen toiminnan osa-alueella sinua avustaa ainakin vuoden loppuun asti direktori, joka vastaa kansainvälisen Legal Research Groupin sekä Nordic Legal Research Groupin organisoinnista. Lisäksi voit oman kiinnostuksesi mukaan kehittää ja ideoida myös muuta akateemista toimintaa Suomessa, kuten esimerkiksi kansallista neuvottelukilpailua tai ELSA4Schools -kouluvierailukonseptia.

Deputy Vice President for Moot Court Competition/Oikeustapauskilpailuvastaava – Oikeustapauskilpailuvastaavan keskeisimpinä tehtävinä on kansallisen oikeustapauskilpailun organisoiminen ja kehittäminen sekä kansallisen akateemisen toiminnan organisoiminen yhdessä akateemisen toiminnan vastaavan kanssa. Kansallinen oikeustapauskilpailu on suomenkielinen oikeustieteen opiskelijoille avoin kilpailu, joka on järjestetty ensimmäisen kerran jo vuonna 2007. Oikeustapauskilpailuvastaavan konkreettisia tehtäviä ovat yhteistyökumppanien etsiminen sekä näihin myöhemmin yhteyden pitäminen. Lisäksi oikeustapauskilpailuvastaava toimii yhteyshenkilönä kilpailun osallistujille.

Deputy Vice President for Seminars & Conferences/Seminaari & Konferenssi -vastaava – Seminaari & Konferenssi -vastaavan tehtäviin kuuluu kansallisen S&C-tiimin vetämisen lisäksi FinEst ja Baltic Sea Exchange -opintomatkojen järjestäminen yhdessä ELSA Estonian ja ELSA Swedenin kanssa. Lisäksi ELSA Finlandin Seminaari ja Konferenssi -vastaava koordinoi kansainvälisen tason delegaatio- sekä Summer ja Winter ELSA Law School -hakuja. Tehtävässä on mahdollista kiinnostuksen mukaan myös kehittää webinaarien käyttöönottoa Suomessa.

Haettavia direktoripaikkoja ovat:

Director for Fundraising/Varainhankinnan toimihenkilö – Varainhankinnan toimihenkilö toimii ELSA Finlandin puheenjohtajan alaisuudessa. Yhdessä puheenjohtajan, sekä mahdollisesti myös muidenkin kanssa, direktori toteuttaa ja kehittää yhdistyksen varainhankintaa. Lisäksi direktorille voidaan sopimuksen mukaan siirtää muita tehtäviä, kuten esimerkiksi Suomen ELSA-verkoston sisäisen yhteydenottokanavan ylläpidon.

Director for Internal Management/Sisäisen hallinnon toimihenkilö – Sisäisen hallinnon toimihenkilö toimii ELSA Finlandin pääsihteerin alaisuudessa. Tehtävää on mahdollista mukauttaa oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaiseksi. Esimerkkejä mahdollisista direktorille osoitettavista tehtävistä ovat avustaminen kokouspöytäkirjojen kirjoittamisessa, kansallisen jäsenkyselyn toteuttaminen ja yhdistyksen tuottamien tekstien oikoluku sekä muu tietohallinto. Lisäksi pääset halutessasi mukaan suunnittelemaan ELSA Finlandin tulevaisuuden suuntaviivoja uuden strategian muodossa.

Kaikki yllä esitellyt pestit ovat haettavissa 18.-31.5.2020. Hakemuksen voit jättää osoitteessa https://forms.gle/qxjATD8TSeTDqv3C9. Odotamme innolla juuri sinun hakemustasi ja kannustamme lämpimästi lähtemään mukaan toimintaamme!

ELSA Finlandin hallitus ja toimihenkilöt 2019/2020