International Focus Programme

Tarjoaa mahdollisuuden tutustua tiettyyn kansainväliseen oikeudelliseen teemaan eri näkökulmista sekä syventää osaamista kyseisestä oikeudenalasta

International Focus Programme (IFP) on ELSAn kansainvälinen fokusohjelma. IFP:n keskiössä on tietty kansainvälisesti ajankohtainen teema, joka on yhteisesti valittu (lue lisää päätöksenteosta ELSAssa) ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta tiettyyn oikeudenalaan liittyen. IFP:n ideana on nostaa esille kyseiseen oikeudenalaan liittyvää kehitystä sekä yhtenäistää koko ELSA-verkostoa. Kaikki kansalliset ja paikalliset ryhmät sitoutuvat järjestämään teemaan liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja sovitun kauden ajan. Lisäksi ELSAn kansainvälinen Legal Research Group -projekti rakentuu vuosittain IFP-teeman ympärille. Aiemmin IFP-teemoina on ollut muun muassa immateriaalioikeus ja mediaoikeus.

Myös IFP-yhteistyökumppanimme saavat näkyvyyttä yli 50 000 jäsenen verkostossa sekä tukevat opiskelijoiden osaamisen kehittämistä ja ELSAn arvojen mukaista profiloitumista, sekä tietoisuuden levittämistä ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta.

ELSAn tämänhetkinen yhteinen IFP-teema on ympäristöoikeus (Environmental Law). IFP:n myötä ELSA pyrkii kiinnittämään huomiota nopeasti kasvavan oikeudenalan monitasoisiin kysymyksiin. ELSA tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tutustua tähän globaaliin poikkitieteelliseen alaan eri näkökulmista sekä syventää osaamistaan ympäristöoikeuden eri osa-alueista. ELSA järjestää ja on järjestänyt monipuolisesti erilaisia tapahtumia, joiden aiheina ovat olleet muun muassa energia- ja luonnonvaraoikeus.

Nykyinen teema jatkuu 31.12.2019 saakka.

IFP-viikko

International Focus Programme huipentuu vuosittain huhtikuussa järjestettävään IFP-viikkoon, jolloin ELSAssa järjestetään erityisen paljon yhteisen teeman mukaisia tapahtumia. ELSA Finland palkitsee vuosittain paikallisryhmän, joka on järjestänyt eniten monipuolisia tapahtumia ja parhaiten toteuttanut IFP-teemaa. Suomessa vuoden 2019 IFP-viikkoa vietetään 8.–14. huhtikuuta.

Seuraa verkkosivujamme ja ELSAn sosiaalisen median kanavia, jotta saat ensimmäisten joukossa tiedon IFP-viikon tapahtumistamme!

Lisätietoja IFP:stä

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn International Focus Programme -toimintaan, ota yhteyttä IFP-koordinaattoriimme.

ELSA Finland:

Eve Ahonen

Director for International Focus Programme

...@...