ELSA Legal Research

Tarjoamme opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oikeudellista osaamista ja akateemista kirjoitustaitoa aidossa tutkimusympäristössä

ELSAn kansainvälinen Legal Research Group on vuosittain ELSA-verkostossa perustettava ryhmä, joka tuottaa oikeusvertailevaa englanninkielistä tutkimusta ajankohtaisesta ja kansainvälisesti merkittävästä aiheesta. Ensimmäinen Legal Research Group perustettiin vuonna 1996, ja sen aiheena oli tuolloin kansainvälinen rikosoikeus.

Legal Research Group koostuu kansallisista tutkimusryhmistä, joissa oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit tutkivat tiettyä oikeudenalaa oman kansallisen oikeusjärjestelmänsä näkökulmasta. Kukin kansallinen tutkimusryhmä tuottaa noin 30 sivun raportin ja vastaa tutkimuskysymyksiin siitä, millaisia kyseistä oikeudenalaa koskevia kansallisia lainsäädäntötoimia on tehty, ja miten kansainvälisiä velvoitteita on implementoitu kansallisella tasolla. Kansalliset tutkimusraportit kootaan yhteen ja tutkimustuloksista laaditaan vertaileva raportti.

LRG tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oikeudellista osaamista ja juristin työssä tärkeää akateemista kirjoitustaitoa. Jokainen osallistuja saa nimensä kansainväliseen julkaisuun, joka on kaikkien saatavilla. Arvostetun tutkimusprojektin tulokset mahdollistavat vaikuttamisen myös kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittämiseen.

Aiempien julkaisujen yhteistyökumppaneina ovat toimineet muun muassa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC, kansainvälinen työjärjestö ILO sekä Euroopan neuvosto. Lue aiempien vuosien julkaisuja

Legal Research Group -organisaatio ja tehtävänjako

National Research Group koostuu kansallisesta tutkimuskoordinaattorista sekä tutkijoista, teknisistä editoijista, kielenhuoltajista ja akateemisista ohjaajista. Tutkijoina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit, jotka vastaavat varsinaisen tutkimusraportin kirjoittamisesta teknisten editoijien ja kielenhuoltajien tuella. Osallistujien tulee olla projektiin sitoutuneita, tutkittavaan oikeudenalaan syventyneitä tai siitä kiinnostuneita nykyisiä tai tulevia oikeustieteilijöitä. Tutkimustyön akateemisesta ohjauksesta vastaavat kyseisen oikeudenalan parhaat asiantuntijat. Kansallinen tutkimuskoordinaattori kokoaa kansallisen tutkimusryhmän, huolehtii yhteydenpidosta ryhmän jäsenten ja kansainvälisen tiimin välillä, sekä varmistaa kansallisen raportin laadun ja valmistumisen aikataulun mukaisesti.

International Coordination Team on vastuussa tutkimusprojektin kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista. Human Resources Coordinator kokoaa kansainvälisen Legal Research Group -ryhmän ja pitää huolta yhteydenpidosta kaikkien sidosryhmien välillä. Academic Coordinator vastaa akateemisen tutkimuskehyksen ja visuaalisten suuntaviivojen laatimisesta yhdessä akateemisten ohjaajien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. International Coordination Team huolehtii kansallisten tutkimusraporttien kokoamisesta sekä lopullisen tutkimusraportin julkaisusta.

International Legal Research Group on Internet Censorship

Juuri käynnistyneen Legal Research Groupin tutkimuksen aiheena on ELSAn International Focus Programmen vuoden 2020 teeman mukaisesti teknologiaoikeus ja internetsensuuri.

Kansalliset tutkimusryhmät tutkivat sitä, millaisia lainsäädäntötoimia internetin valvontaan liittyen on tehty, sekä muun muassa miten tietosuoja-asiat ja verkkosivuston ylläpitäjän vastuun kansallinen sääntely ovat linjassa Euroopan Unionin velvoitteiden ja kansainvälisen oikeudellisen sääntelyn kanssa. Tutkimus julkaistaan yhteistyössä Euroopan neuvoston ja Wolf Legal Publishersin kanssa. Tutkijoina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit, jotka vastaavat varsinaisen tutkimusraportin kirjoittamisesta teknisten editoijien ja kielenhuoltajien tuella. Osallistujien tulee olla projektiin sitoutuneita, tutkittavaan oikeudenalaan syventyneitä tai siitä kiinnostuneita nykyisiä tai tulevia oikeustieteilijöitä. Tutkimustyön akateemisesta ohjauksesta vastaavat kyseisen oikeudenalan parhaat asiantuntijat. Tutkijoiksi valitut tulevat saamaan kattavat ohjeet tutkimuksen toteuttamisesta sekä kutsun kick off -webinaariin sunnuntaina 26.1.2020.

Kansainvälinen Legal Research Group on loistava tilaisuus opiskelijoille ja vastavalmistuneille kehittää oikeudellisia tutkimustaitoja ja saada nimensä julkaisuun, joka on kaikkien saatavilla. Osallistumalla Legal Research Groupiin:

  • Lisäät aktiivisesti oikeudellista osaamistasi ajankohtaisesta aiheesta;
  • Pääset tutustumaan lähemmin oikeudelliseen englanninkieliseen terminologiaan;
  • Parannat työllistymismahdollisuuksiasi soveltamalla käytännössä oppimiasi oikeudellisia taitoja;
  • Työskentelet tiiviisti yhdessä teknologia- ja viestintäoikeuteen ja ihmisoikeuksiin asiantuntijoiden kanssa;
  • Kehität taitojasi akateemissa kirjoittamisessa ja tutkimuksen tekemisessä sekä tiimityöskentelyssä; ja
  • Saat nimesi kansainväliseen julkaisuun ja tunnustusta ammatillisissa piireissä

Lue lisää

Nordic Legal Research Group

Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen ELSA-ryhmät ovat käynnistäneet pohjoismaiden ensimmäisen yhteisen Legal Research Groupin ajankohtaisesta pohjoismaisesta tutkimusaiheesta. Nordic Legal Research Group tarjoaa ELSAn pohjoismaisille jäsenille mahdollisuuden harjoittaa akateemisen tutkimuksen tekemistä ja tavoitteena on vahvistaa pohjoismaiden ELSA-ryhmien välistä yhteistyötä. Tutkimusryhmän keväällä 2019 aloittama kaikkien aikojen ensimmäinen Nordic Legal Research pureutui pohjoismaiseen perheoikeuteen ja avopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteiden oikeudelliseen sääntelyyn. Projekti huipentuu pian lopullisen tutkimusraportin julkaisuun, pysy kuulolla!

Lisätietoja LRG:stä

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn Legal Research -toimintaan, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme.

ELSA Finland:

Saara Siintola

National Coordinator for ELSA Legal Research

...@...