ELSA Legal Research

Tarjoamme opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oikeudellista osaamista ja akateemista kirjoitustaitoa aidossa tutkimusympäristössä

ELSAn kansainvälinen Legal Research Group on vuosittain ELSA-verkostossa perustettava ryhmä, joka tuottaa oikeusvertailevaa englanninkielistä tutkimusta ajankohtaisesta ja kansainvälisesti merkittävästä aiheesta. Ensimmäinen Legal Research Group perustettiin vuonna 1996, ja sen aiheena oli tuolloin kansainvälinen rikosoikeus.

Legal Research Group koostuu kansallisista tutkimusryhmistä, joissa oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit tutkivat tiettyä oikeudenalaa oman kansallisen oikeusjärjestelmänsä näkökulmasta. Kukin kansallinen tutkimusryhmä tuottaa noin 30 sivun raportin ja vastaa tutkimuskysymyksiin siitä, millaisia kyseistä oikeudenalaa koskevia kansallisia lainsäädäntötoimia on tehty, ja miten kansainvälisiä velvoitteita on implementoitu kansallisella tasolla. Kansalliset tutkimusraportit kootaan yhteen ja tutkimustuloksista laaditaan vertaileva raportti.

LRG tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oikeudellista osaamista ja juristin työssä tärkeää akateemista kirjoitustaitoa. Jokainen osallistuja saa nimensä kansainväliseen julkaisuun, joka on kaikkien saatavilla. Arvostetun tutkimusprojektin tulokset mahdollistavat vaikuttamisen myös kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittämiseen.

Aiempien julkaisujen yhteistyökumppaneina ovat toimineet muun muassa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC, kansainvälinen työjärjestö ILO sekä Euroopan neuvosto. Lue aiempien vuosien julkaisuja

Legal Research Group -organisaatio ja tehtävänjako

National Research Group koostuu kansallisesta tutkimuskoordinaattorista sekä tutkijoista, teknisistä editoijista, kielenhuoltajista ja akateemisista ohjaajista. Tutkijoina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit, jotka vastaavat varsinaisen tutkimusraportin kirjoittamisesta teknisten editoijien ja kielenhuoltajien tuella. Osallistujien tulee olla projektiin sitoutuneita, tutkittavaan oikeudenalaan syventyneitä tai siitä kiinnostuneita nykyisiä tai tulevia oikeustieteilijöitä. Tutkimustyön akateemisesta ohjauksesta vastaavat kyseisen oikeudenalan parhaat asiantuntijat. Kansallinen tutkimuskoordinaattori kokoaa kansallisen tutkimusryhmän, huolehtii yhteydenpidosta ryhmän jäsenten ja kansainvälisen tiimin välillä, sekä varmistaa kansallisen raportin laadun ja valmistumisen aikataulun mukaisesti.

International Coordination Team on vastuussa tutkimusprojektin kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista. Human Resources Coordinator kokoaa kansainvälisen Legal Research Group -ryhmän ja pitää huolta yhteydenpidosta kaikkien sidosryhmien välillä. Academic Coordinator vastaa akateemisen tutkimuskehyksen ja visuaalisten suuntaviivojen laatimisesta yhdessä akateemisten ohjaajien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. International Coordination Team huolehtii kansallisten tutkimusraporttien kokoamisesta sekä lopullisen tutkimusraportin julkaisusta.

International Legal Research Group on Renewable Energy

Juuri käynnistyneen Legal Research Groupin tutkimuksen aiheena on ELSAn International Focus Programmen tämänhetkisen teeman mukaisesti energiaoikeus. Kansalliset tutkimusryhmät tutkivat sitä, millaisia lainsäädäntötoimia uusiutuvan energian alalla on tehty, sekä miten valtioiden energiapolitiikka ja uusiutuvien energiamuotojen kansallinen sääntely ovat linjassa Euroopan Unionin velvoitteiden ja kansainvälisen oikeudellisen sääntelyn kanssa. Tutkimus julkaistaan yhteistyössä MC Academyn ja Wolf Legal Publishersin kanssa.

Lue lisää

Nordic Legal Research Group

Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen ELSA-ryhmät ovat käynnistäneet pohjoismaiden ensimmäisen yhteisen Legal Research Groupin ajankohtaisesta pohjoismaisesta tutkimusaiheesta. Nordic Legal Research Group tarjoaa ELSAn pohjoismaisille jäsenille mahdollisuuden harjoittaa akateemisen tutkimuksen tekemistä ja tavoitteena on vahvistaa pohjoismaiden ELSA-ryhmien välistä yhteistyötä. Työryhmä aloittaa keväällä kaikkien aikojen ensimmäisen Nordic Legal Researchin valmistelun, joka huipentuu symposiumiin ja lopullisen tutkimusraportin julkaisuun joulukuussa 2019.

Tutkijoina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit, jotka vastaavat varsinaisen tutkimusraportin kirjoittamisesta teknisten editoijien ja kielenhuoltajien tuella. Osallistujien tulee olla projektiin sitoutuneita, tutkittavaan oikeudenalaan syventyneitä tai siitä kiinnostuneita nykyisiä tai tulevia oikeustieteilijöitä. Tutkimustyön akateemisesta ohjauksesta vastaavat kyseisen oikeudenalan parhaat asiantuntijat. Tutkijoiksi valitut tulevat saamaan kattavat ohjeet tutkimuksen toteuttamisesta sekä kutsun kick off -webinaariin toukokuussa.

Yhteispohjoismainen Legal Research Group on loistava tilaisuus opiskelijoille ja vastavalmistuneille kehittää oikeudellisia tutkimustaitoja ja saada nimensä julkaisuun, joka on kaikkien saatavilla. Osallistumalla Nordic Legal Research Groupiin:

  • Lisäät aktiivisesti oikeudellista osaamistasi ajankohtaisesta aiheesta;
  • Pääset tutustumaan lähemmin oikeudelliseen englanninkieliseen terminologiaan;
  • Parannat työllistymismahdollisuuksiasi soveltamalla käytännössä oppimiasi oikeudellisia taitoja;
  • Työskentelet tiiviisti yhdessä pohjoismaisen perheoikeuden asiantuntijoiden kanssa;
  • Kehität taitojasi akateemissa kirjoittamisessa ja tutkimuksen tekemisessä sekä tiimityöskentelyssä; ja
  • Saat nimesi kansainväliseen julkaisuun ja tunnustusta ammatillisissa piireissä

Lue lisää

Ota yhteyttä: nordiclrg@dk.elsa.org

Lisätietoja LRG:stä

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn Legal Research -toimintaan, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme.

ELSA Finland:

Eve Ahonen

National Coordinator for ELSA Legal Research

...@...