Ohjeita STEP-hakemuksen täyttämiseen

Tutustu ennen STEP-hakemuksen lähettämistä näihin ohjeisiin, jotka sisältävät hyödyllistä tietoa ja käytännön vinkkejä.

Student Trainee Exchange Programme (STEP) on ELSAn kansainvälinen työharjoitteluohjelma, joka tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille ja nuorille lakimiehille mahdollisuuden työharjoitteluun ulkomailla.

Lue lisää STEP-ohjelmasta

Tällä ohjesivulla käydään läpi STEP-hakemukseen täytettävät tiedot kohta kohdalta.

Ennen STEP-hakemuksen täyttämistä

  • Tutustu STEP-ohjelmaan ja hakuprosessiin yleisesti
  • Varmista, että olet ELSAn jäsen
  • Tutki tarjolla olevia harjoittelupaikkoja ja valitse 1–3 sinulle mieleisintä (joiden hakukriteerit tulet täyttämään ennen harjoittelun alkua)
  • Perehdy tähän hakuohjeeseen ja ota yhteyttä paikallisryhmäsi STEP-vastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoa

Hakemuslomake kohta kohdalta

Hakemuslomake koostuu useasta osasta. Hakemuskentissä kysytään henkilö- ja taustatietoja. Täytä kentät huolellisesti. Huomioi lisäksi alla mainitut seikat lomakkeen kussakin osassa.

General Information

Local Group: ELSA Helsinki / ELSA Rovaniemi / ELSA Turku / ELSA Joensuu

National Group: ELSA Finland

STEP traineeships you want to apply for

Valitse paremmuusjärjestyksessä 1-3 harjoittelupaikkaa, joihin haluat hakea.

Hakija otetaan huomioon yhtäaikaisesti kunkin merkitsemänsä harjoittelupaikan valintaprosessissa. Jos hakija tulee valituksi useampaan kuin yhteen harjoitteluun, hän saa ottaa vastaan yhden tai useamman, mutta vähintään yksi harjoittelupaikka on pakko ottaa vastaan. STEP-haku on siis sitova.

Huomaathan, että yleensä tullakseen valituksi, hakijan tulee täyttää kaikki vaaditut kieli- ja oikeudenalavaatimukset. Tarkista ennen hakulomakkeen lähettämistä, että täytät niiden harjoittelupaikkojen vaatimukset joihin haet. Hakemus ei muuten läpäise tarkistusta.

Educational Background

Hakijan on esitettävä paikalliselle STEP-vastaavalle opintorekisteriote sekä mahdolliset työtodistukset tai muu aineisto, jonka perusteella ilmoitettu kielitaito ja oikeudellinen osaaminen on mahdollista todentaa. Opintorekisteriotetta tai muuta aineistoa ei välitetä paikallisryhmältä eteenpäin. Hakemuksen tarkistusta jouduttaa, jos lähetät oma-aloitteisesti vaadittavat aineistot paikallisryhmäsi STEP-tiimille sähköpostitse samalla kun lähetät hakemuksen.

Jos hakiessa et ole vielä valmistunut oikeusnotaariksi tai oikeustieteen maisteriksi, mutta harjoittelun alkaessa tutkinnon pitäisi olla suoritettu, merkitään tutkintotaso harjoittelun alkamisajankohdan mukaan.

Languages

Arvioi kielitaitoasi yleisellä asteikolla:

  • Fluent: Sujuva sekä kirjallinen että suullinen kielitaito
  • Good: Hyvä sekä kirjallinen että suullinen kielitaito
  • Basic: Perusteet tai alkeet, lähtökohtaisesti kuitenkin joitakin opintoja

Myös kielitaito merkitään harjoittelun alkamisajankohdan mukaan. Lomakkeeseen ei ole mahdollista merkitä äidinkieltä. Korkein kielitaidon taso on siten “fluent”. Voit mainita hakemuksessa tai CV:ssä äidinkielen.

Legal Skills

Arvioi oikeudellista osaamistasi yleisellä asteikolla:

  • General: Perusteet tai muita vastaavaksi katsottavia opintoja tai kokemusta
  • Advanced: Perusteet sekä joitakin valinnaisia opintoja, seminaari/erikoistumisjakso, työkokemus tai muu relevantti osaaminen

Opintorekisteriotteella näkyvien suoritusten lisäksi huomioon voidaan tapauskohtaisesti ottaa relevantti työkokemus tai muu aihealueeseen liittyvä kokemus (esim. summer law school, seminaarit jne.). Oikeudellinen osaaminen merkitään myös harjoittelun alkamisajankohdan mukaan. Mikäli sinulle on epäselvää, mikä on tasosi, ota yhteyttä paikallisryhmäsi STEP-vastaavaan.

Huomioithan, että saat merkitä enintään 9 advanced tasoista oikeudenalaa. Jos olet merkinnyt advanced tason taitoja enemmän, paikallinen STEP-vastaava pyytää sinua laskemaan osan niistä general tasoisiksi ennen hakemuksen eteenpäin lähettämistä.

CV & Motivation Letters

CV:lle on varattu hakemuksessa oma kohtansa. Motivaatiokirjeille on varattu kutakin harjoittelupaikkaa varten oma kohtansa ja hakijan tulee kirjoittaa erikseen motivaatiokirje kaikkiin hakemiinsa paikkoihin.

Kaikki tiedot on täytettävä englanniksi, jopa siinä tapauksessa, että englanti ei ole ollenkaan kielivaatimuksena kyseisessä kohteessa. Vältä CV:ssä ja motivaatiokirjeessä kaiken muun kielisiä ilmauksia kuin englannin. Muulla kuin englannin kielellä saa olla ainoastaan sanat, joita ei voi kääntää, kuten yritysten viralliset nimet ja mahdolliset hakijan kirjoittamat julkaisut. Tietoteknisistä syistä pyydämme teitä välttämään lainausmerkkien (“”) sekä muiden erikoismerkkien ja -kirjainten (kuten é) käyttöä hakemuksen tässä osiossa. Hakemukset saavat sisältää linkkejä esim. LinkedIniin.

General Terms of Participation

Lue hakuehdot kunnolla. Huomaathan, että laittaessasi rastin ruutuun sitoudut ottamaan sinulle tarjottavan paikan vastaan. Haku on sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoudut ottamaan vähintään yhden saamistasi paikoista vastaan, jos tulet valituksi.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn STEP-toimintaan, ota yhteyttä kansalliseen tai oman paikallisryhmäsi STEP-vastaavaan.

ELSA Finland:

Kaisa Ala-Sankila

Vice President for STEP, ELSA Finland

...@...

ELSA Helsinki:

Arttu Koski

Vice President for STEP, ELSA Helsinki

...@...

ELSA Joensuu:

Laura Merisaari

Vice President for STEP, ELSA Joensuu

...@...

ELSA Rovaniemi:

Janina Voong

Vice President for STEP, ELSA Rovaniemi

...@...

ELSA Turku:

Otto-Pekka Leikkonen

Vice President for STEP, ELSA Turku

...@...