Tietoa ELSAsta

ELSA toimii paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla Euroopassa.

ELSA – The European Law Students' Association

The European Law Students' Association (ELSA) on kansainvälinen, riippumaton, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö. Se toimii opiskelijavoimin tukeakseen opiskelijoita ja vastavalmistuneita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään akateemista ja henkilökohtaista osaamistaan oikeustieteellisten yliopisto-opintojensa ohella. ELSA auttaa jäseniään kehittämään nykyisiä taitojaan ja hankkimaan uusia, tutustumaan eri maista ja erilaisista oikeusjärjestelmistä tuleviin kanssaopiskelijoihin ja ammattilaisiin, ja valmistautumaan kansainväliseen uraan yhteisymmärryksen, kulttuurienvälisen yhteistyön ja erilaisten järjestön tarjoamien aktiviteettien ja projektien muodossa.

ELSA Mission Statement

VISION
A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.
PURPOSE
To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social responsibility of law students and young lawyers.
AIMS
To develop professional and student relations of an international nature in the field of Law, to prepare members for professional life in an international environment, to contribute to the exchange of scholarly experience and to stimulate mutual understanding and friendship on the principle of equality of all its members.
MEANS
By providing opportunities for law students and young lawyers to learn about other cultures and legal systems in a spirit of critical dialogue and scientific co-operation. By assisting law students and young lawyers to be internationally minded and professionally skilled. By encouraging law students and young lawyers to act for the good of society.

ELSA-ryhmät

ELSA koostuu kolmesta tasosta: paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä. Nämä kolme tasoa muodostavat yhdessä ELSA-verkoston.

ELSAn toiminnasta paikallistasolla vastaavat paikallisryhmät. Suomessa toimii neljä paikallisryhmää: ELSA Helsinki, ELSA Joensuu, ELSA Rovaniemi ja ELSA Turku. Yhteensä ELSAn paikallisryhmät kattavat yli 370 oikeustieteellistä tiedekuntaa.

Kansallisella tasolla ELSA on jakautunut kansallisryhmiin, joihin kuuluvat kaikki tietyn maan paikallisryhmät. Suomen kansallisryhmä on nimeltään ELSA Finland. Kansallisryhmät koordinoivat paikalisryhmien toimintaa ja toimivat tietyn maan edustajina kansainvälisellä tasolla. Yhteensä kansallisryhmiä on yli 40.

Kansainvälisellä tasolla ELSAn toimintaa ohjaa Brysselissä toimiva kansainvälinen hallitus. Kansainvälisen hallituksen valitsevat kansallisryhmät aina vuodeksi kerrallaan.

ELSAn jäsenyys

ELSAn jäseneksi pääset liittymällä oman yliopistosi tai tiedekuntasi paikallisryhmän jäseneksi.

Liity jäseneksi!

Päätöksenteko ELSAssa

ELSA-ryhmien tavoin myös päätöksenteko tapahtuu ELSAssa kolmella eri tasolla: paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Suomen paikallisryhmät järjestävät vuosittaisia sääntömääräisiä kokouksia, joissa muun muassa valitaan uusi hallitus. Valinta tapahtuu äänestämällä ja äänioikeus on kaikilla paikallisryhmän jäsenillä. Uuden hallituksen lisäksi kauden vaihteessa valitaan usein myös toimihenkilöitä, jotka avustavat hallitusta paikallisryhmän toiminnassa. Hallituksen jäseniltä tai toimihenkilöiltä ei edellytetä aikaisempaa ELSA-kokemusta, joten lähde rohkeasti mukaan ELSAn toimintaan! Hakuajankohdat ja -ohjeet vaihtelevat paikallisryhmittäin, ja tiedon oman paikallisryhmäsi hakuajoista saat parhaiten seuraamalla paikallisryhmääsi sosiaalisessa mediassa.

Suomen kansallisryhmä ELSA Finland järjestää kahdesti vuodessa National Council Meeting (NCM) -nimisen tapahtuman, jossa paikallisryhmät keskustelevat ja äänestävät ajankohtaisista aiheista. Tapahtuman yhteydessä järjestetetään myös ELSA Finlandin sääntömääräinen kokous. Kevään kokouksessa valitaan kansallinen hallitus seuraavaksi vuodeksi. Tämän lisäksi valitaan toimihenkilöitä avustamaan hallitusta. National Council Meetingiin kuuluu myös workshopeja, keskustelua ajankohtaisista ELSA-teemoista sekä sosiaalista ohjelmaa. Tapahtumaan voivat osallistua kaikki ELSAn jäsenet.

ELSAn kansainvälinen päätöksenteko tapahtuu kahdesti vuodessa eri puolilla Eurooppaa järjestettävässä International Council Meeting (ICM) -tapahtumassa. Tapahtuma kestää viikon ja sisältää workshopeja, kokouksia, konferensseja sekä sosiaalista ohjelmaa. International Council Meetingin aikana ELSAn kansallisryhmät keskustelevat ja äänestävät ajankohtaisista ELSA-teemoista. Kansainväliset tapahtumat ovat erinomainen tapa tutustua tutustua kansainväliseen työskentelykulttuurin ja oikeustieteen opiskelijoihin ympäri Eurooppaa.

Toiminta ja osa-alueet

Suurin osa ELSAn järjestämästä toiminnasta kuuluu jonkin tietyn osa-alueen vastuulle. ELSAn kolme ydinaluetta (Key Areas) keskittyvät järjestämään tapahtumia ja akateemista ohjelmaa sekä tarjoamaan kansainvälistä työkokemusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Avustavat osa-alueet (Supporting Areas) koordinoivat ja hallinnoivat järjestön toimintaa sekä avustavat markkinoinnissa ja taloudenhoidossa.

Key Areas

Academic Activities on yksi ELSAn ydinalueista. Osa-alueen keskeisin tehtävä on järjestää monipuolista, osallistavaa ja akateemista ohjelmaa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan laajasti oikeustieteen opiskelijoiden uramahdollisuuksiin sekä kehittämään tärkeitä ammattitaitoja ja vahvistamaan asiaosaamistaan.

Seminars and Conferences on yksi ELSAn ydinalueista, ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia syventää tietämystään eri oikeudenaloista sekä tutustua merkittäviin kansainvälisiin instituutioihin ja opiskelijoihin ympäri Eurooppaa.

Student Trainee Exchange Programme (STEP) on ELSAn kansainvälinen työharjoitteluohjelma, jonka tehtävänä on tarjota oikeustieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille juristeille työharjoittelupaikkoja ja kansainvälistä työkokemusta.

Supporting Areas

Board Management, External Relations and Expansion on ELSAn avustava osa-alue, joka kuuluu erityisesti puheenjohtajan vastuulle. Tehtäviin kuuluu hallituksen työskentelyn koordinointia sekä järjestön ulkosuhteiden ja yhteistyökumppanuuksien hoitamista.

Internal Management on ELSAn avustava osa-alue, jonka vastuulle kuuluu muun muassa järjestön yleisen hallinnon toteuttaminen ja kehittäminen sekä kommunikaatio- ja tietojärjestelmien ylläpitäminen. Osa-alueen tehtävistä vastaa erityisesti pääsihteeri.

Financial Management on ELSAn avustava osa-alue, jonka tehtävien hoidosta vastaa taloudenhoitaja. Osa-alueen vastuulle kuuluu muun muassa järjestön taloudellinen suunnittelu sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen.

Marketing on ELSAn avustava osa-alue, jonka tehtävänä on luoda markkinointimateriaaleja ja kehittää markkinointistrategiaa siten, että ELSAn projektit saavuttavat mahdollisimman suuren näkyvyyden. Markkinointitiimi toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien osa-alueiden kanssa.

Synergy Magazine

ELSAn kansainvälinen jäsenlehti on nimeltään Synergy Magazine. Vuonna 1987 perustettu Synergy Magazine julkaistaan noin kahdesti vuodessa ja sisältää opiskelijoiden, juristien ja tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit käsittelevät muun muassa ihmisoikeuksia sekä ajankohtaisia oikeudellisia teemoja.

ELSAn suojelija

Thorbjørn Jagland, Euroopan neuvoston pääsihteeri, on toiminut ELSAn suojelijana helmikuusta 2013 alkaen. Jaglandin toimiminen ELSAn suojelijana vahvistaa ELSAn tiivistä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa.

Thorbjørn Jagland on Norjan entinen pääministeri sekä ulkoministeri. Hän on myös toiminut Suurkäräjien puheenjohtajana sekä Norjan Nobel-komitean johtajana. Vuonna 2009 hänet valittiin Euroopan neuvoston puheenjohtajaksi. Euroopan neuvosto valitsi hänet toiselle kaudelle vuonna 2014.

Euroopan neuvoston pääsihteerinä Jagland johtaa ja koordinoi Euroopan neuvoston toimintaa. Hänen ensimmäisellä kaudellaan perustettiin Maailman demokratiafoorumi ja vuosittainen demokratia- ja ihmisoikeusaiheinen raportti “State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Europe”.

Toimintakertomus

ELSAn kansainvälisestä toiminnasta voit lukea lisää kansainvälisen hallituksen julkaisemasta toimintakertomuksesta: