ELSA Finlandin tehtävänä on Suomen kansallisryhmänä huolehtia Suomen kansainvälisistä suhteista Euroopan laajuisessa ELSA-verkostossa. Suomessa ELSA Finland tukee omien paikallisryhmiensä toimintaa, parantaa niiden keskinäistä kommunikaatiota sekä välittää ryhmille tietoa ELSAn kansainvälisistä tapahtumista. Näin ELSA Finland toimii Suomen yhteydenpitokanavana kansainväliseen ELSA-verkostoon. ELSA Finland on päävastuussa kansallisista oikeustapaus- ja esseekilpailuista sekä koordinoi yhteisten tapahtumien järjestämistä paikallisryhmien kesken. ELSA Finlandin hallitus valitaan vuosittain kevään National Council Meetingissä (NCM), jossa Suomen paikallisryhmät käyttävät ylintä päätösvaltaa. ELSA Finlandilla on äänivalta ELSAn kansainvälisissä asioissa.

Puheenjohtaja vastaa hallitustyön koordinoimisesta, ELSA Finlandin ulkosuhteista kuten projektien rahoituksesta ja yleisien yhteistyökumppanuuksien hoidosta. Puheenjohtaja vastaa myös järjestön laajentumiseen liittyvistä kysymyksistä.

Pääsihteeri vastaa ELSAn sisäisistä kysymyksistä kuten jäsenhallinnasta, rekrytoinnista, ELSAn sääntöjen ylläpidosta sekä ELSAssa toimivien aktiivijäsenten kouluttamisesta.

Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen kirjanpito, taloussuunnittelu, taloushallinto, rahoitus sekä riskienhallinta. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja laatii tilinpäätöksen ja talousarvion.

Markkinointivastaavan tehtäviin kuuluu yhdistyksen ulkoisen kuvan ja imagon vahvistaminen sekä laadukkaan materiaalia tuottaminen ELSAn ja sen tapahtumien markkinointia varten. Markkinointivastaava auttaa paikallisryhmiä mahdollisissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä, päivittää ELSA Finlandin nettisivuja, sosiaalisen median foorumeita ja sähköpostilistoja.

ELSA Finlandin akateemisen toiminnan vastaavan tehtäviin kuuluvat kansallisen esseekilpailun ja oikeudellisen tutkimusryhmän (Legal Research Group) järjestäminen. AA-vastaava huolehtii myös kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä hausta Edilex Pro -koulutusten vapaapaikkoihin sekä kansallisten Lawyers @ Work -tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi AA-vastaava markkinoi kansainvälisiä projekteja ja tukee paikallistason toimintaa yhteistyössä paikallisvastaavien kanssa sekä vastaa Legal Trivia -pelitapahtuman koordinoinnista.

ELSA Finlandin oikeustapauskilpailuvastaava on päävastuussa ELSA Finlandin kansallisen oikeustapauskilpailun järjestämisestä. Lisäksi oikeustapauskilpailuvastaava koordinoi ELSAn kansanvälisiä oikeustapauskilpailuja kansallisella tasolla sekä mainostaa niitä paikallisryhmille ja jäsenille. ELSAn kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin kuuluvat esimerkiksi ELSA Internationalin järjestämät European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) ja the ELSA Moot Court Competition on WTO Law (EMC2).

Seminaari- ja konferenssivastaavan tehtävänä on markkinoida ELSAn delegaatioita, intensiivikursseja ja kansainvälisiä konferensseja Suomen verkostolle sekä avustaa paikallisryhmiä opintomatkojen ja intensiivikurssien järjestämisessä. Lisäksi S&C-vastaava järjestää vuosittain kaksi opintomatkaa; syksyisin FinEstin ELSA Estonian kanssa ja keväisin Baltic Sea Exchangen ELSA Swedenin kanssa.

Student Trainee Exchange Programme (STEP) -vastaava vastaa kansallisesti ELSAn työharjoitteluohjelmasta. STEP-vastaava koordinoi paikallisten STEP-vastaavien toimintaa työharjoittelupaikkojen hankkimisessa, STEP-ohjelman mainostamisessa jäsenistölle ja näiden hakemusten tekemisessä sekä Suomeen tulevien STEP-työharjoittelijoiden vastaanottamisessa.

Hallitus ja toimihenkilöt 2017-2018

Puheenjohtaja | President

1bee

Jarl-Johan Héde

president@fi.elsa.org

Pääsihteeri | Secretary General

1im

Arlene Eräheimo

secgen@fi.elsa.org

Taloudenhoitaja | Treasurer

1fm

Milla Favén

treasurer@fi.elsa.org

Markkinointivastaava | Vice President for Marketing

1mkt

Essi Salmela

marketing@fi.elsa.org

Akateemisen toiminnan vastaava | Vice President for Academic Activities

1aa

Annikaisa Kinnunen

academicactivities@fi.elsa.org

Oikeustapauskilpailuvastaava | Vice President for Moot Court Competitions

1mcc

Tytti Sirkeinen

mootcourts@fi.elsa.org

Seminaari- ja konferenssivastaava | Vice President for Seminars & Conferences

1sc

Maria Karpathakis

seminarsconferences@fi.elsa.org

STEP-työharjoitteluohjelmavastaava | Vice President for Student Trainee Exchange Programme

1step

Susanna Hakala

step@fi.elsa.org

Internal Management -toimihenkilö | Director for Internal Management

1bella

Belinda Bonnici

ICT-toimihenkilö | Director for ICT

1ilari

Ilari Lahtinen

Oikeustapauskilpailutoimihenkilö | Director for Moot Court Competitions

1laura

Laura Niemi


Vapaapaikat koulutuksiin

– KEVÄÄN 2018 VAPAAPAIKAT!

Edita tarjoaa jälleen kahdelle ELSAn jäsenelle ainutlaatuisen ilmaisen koulutustilaisuuden.

Valittavat koulutustilaisuudet ovat seuraavat:

1) Sosiaalisen median ja somettamisen juridiikka –webinaari 22.3.2018

2) Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 7.6.2018

Miten haen?

Hakija voi hakea vain yhteen tapahtumaan, ja hänen tulee lähettää vapaamuotoinen enintään 150 sanan mittainen motivaatiokirje osoitteeseen academic@elsafinland.fi. Koulutuksiin osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeessä tulisi mainita ainakin, miksi hakija haluaa juuri valitsemaansa tilaisuuteen ja mainita kokemuksensa kyseiseltä oikeudenalalta. Lisäksi hakijan tulee mainita jäsenyyden tarkistamista varten hakemuksessaan, mistä paikallisryhmästä hän on.

Sosiaalisen median ja somettamisen juridiikka -webinaariin hakuaika alkaa 12.2.2018, ja hakemukset tulee lähettää ELSA Finlandin Academic Activities-vastaavalle sähköpostitse osoitteeseen academic@elsafinland.fi 25.2.2018 klo 23:59 mennessä.
Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivään hakuaika alkaa 9.4.2018, ja hakemukset tulee lähettää ELSA Finlandin Academic Activities-vastaavalle sähköpostitse osoitteeseen academic@elsafinland.fi 22.4.2018 klo 23:59 mennessä.

ELSA Finland lähettää koulutukseen valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa EDITAn verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton. Valitun on siis valituksi tultuaan ilmoittauduttava itse koulutukseen. Sosiaalisen median ja somettamisen juridiikka -webinaariin valituille ilmoitetaan valinnasta 26.2.2018, viimeinen ilmoittautumispäivä seminaariin on 8.3.2018. Ympäristöoikeiden ajankohtaispäivään valituille ilmoitetaan valinnasta 23.4.2018, viimeinen ilmoittautumispäivä seminaariin on 24.5.2018.

Lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Annikaisa Kinnunen (academic@elsafinland.fi).

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edilex Pro –koulutuksiin

ELSA Finlandin Edilex Pro –koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:

1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Joensuun, ELSA Helsingin, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.

2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, mikäli koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.

3) Huomioidaan työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.

4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.

5) Lisäksi muu hyvä perusteltu syy voi vaikuttaa positiivisesti valintaan.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Mahdollisista matkakustannuksista osallistuja vastaa itse, mutta koulutuksiin on mahdollista osallistua myös webinaarina.

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Annikaisa Kinnunen (academic@elsafinland.fi).

Lisätietoja löydät täältä:

https://www.editapublishing.fi/edilexpro/koulutukset

ELSA Finlandin yhteistyökumppanit

Legal Development partner
Borenius_red

International Focus Programme Partner
Dittmar_logo_black

STEP Partner
logo-paragraaffi-blue

Other Partners
ihmisoikeuskeskus_logo-300x64