Rekisterinpitäjä

The European Law Students’ Association – ELSA Joensuu ry (jäljempänä ELSA Joensuu)
Oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

ELSA Joensuun pääsihteeri
secretary@joensuu.elsafinland.fi

Rekisterin nimi

The European Law Students’ Association – ELSA Joensuu ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään jäsenyysasioiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon yhdistyksen jäseniin. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11 §:n 1 momentin (1614/1992) mukaisen jäsenluettelon ylläpitäminen.

Rekisterin tietosisältö

Koko nimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, opintojen aloitusvuosi, liittyminen ELSA Joensuun sähköpostilistalle, liittymis- ja jäsenmaksutiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot ELSA Joensuun jäseneksi liittymisen yhteydessä sekä täydennetään jäsenen ilmoittaessa tietojaan rekisteriä varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys ei luovuta tietoja jäsenrekisteristään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri ei sisällä manuaalisesti tallennettuja tietoja.

ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään omassa erillisessä tietokannassaan jäsenrekisteristä vastaavan hallituksen jäsenen (pääsihteeri) henkilökohtaisella tietokoneella. Hallituksen vaihtuessa jäsenrekisteri siirretään turvallisesti uuden jäsenrekisteristä huolehtivan pääsihteerin tietokoneelle. Yhdistyksen hallituksen muut jäsenet voivat pyytää pääsihteeriltä tietoja rekisteristä vain perusteltuun, tämän tietosuojaselosteen mukaiseen tarkoitukseen.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yhdistyksen pääsihteerille. Pyynnöstä on käytävä ilmi, mitkä tiedot halutaan tarkastaa ja tutustutaanko tietoihin rekisterinpitäjän luona. Tiedot voi pyytää myös tulosteena. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa yhdistyksen pääsihteerille. Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 §:n 1 momentin mukaan ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.