OP- excun teemoina digitalisaatio ja sijoittajan suoja

25808954454 38378e30a6 z

ELSA Turku järjesti aamiaisexcursion Turun seudun osuuspankkiin 13. huhtikuuta. Vierailun aluksi saimme kuulla OP-ryhmän ja Turun seudun osuuspankin toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä siitä, millaista OP:lla on tehdä töitä. Keskustelimme myös osuustoiminnan eroista verrattuna osakeyhtiömuotoiseen toimintaan. Tämän jälkeen meille kerrottiin osuuspankin notariaattitoiminnasta ja pankkilakimiehen uramahdollisuuksista.

Seuraava esitys käsitteli digitalisaation vaikutuksia finanssialalla. Vaikka esimerkiksi OP avasi verkkopankin jo 20 vuotta sitten, digitalisaatio myllertää alaa edelleen. Verkkopankissa asioidaan jo useammin mobiilipalvelun kautta kuin perinteisten verkkosivujen kautta. Perinteisten pankkien rinnalle on tullut uusia kilpailijoita, kuten Applen ja Googlen kaltaisia teknologiajättejä ja startup-yrityksiä, jotka pyrkivät tyypillisesti myymään jotain pankkitoimintaan kuuluvaa palvelua kustannustehokkaalla tavalla. Toisaalta ne eivät pyri tarjoamaan kaikkia pankkisektorin palveluita. Aihe oli mielenkiintoinen, koska digitalisaatio vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Uusi ja mielenkiintoinen aihe oli sijoittajan suojaan liittyvä Euroopan unionin MiFiD-sääntely (Markets in Financial Instruments Directive). Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivillä säädetään pankkien ja muiden sijoituspalveluja tarjoavien laitosten velvollisuuksista suojata heidän sijoitusasiakkaitaan. Keinoina tähän on muun muassa asiakkaiden luokittelu suojan tarpeen mukaan (ei-ammattimaiset ja ammattimaiset sijoittajat sekä ns. hyväksytyt vastapuolet) ja säädettyjen tietojen antaminen asiakkaille. Sääntöihin on tulossa muutoksia (MiFiD 2), joiden tarkoituksena on paikata nykyisen sääntelyn aukkoja ja lisätä finanssipalveluiden läpinäkyvyyttä.

Excun lopuksi vierailimme Turun osuuspankin Private Bankissa. Siellä pääsimme näkemään ja kuulemaan, millaista salkunhoitajan työ on.

Pauli Engblom