Ohjeita ELSA Traineeships -hakemuksen täyttämiseen

Tutustu ennen ELSA Traineeships -hakemuksen lähettämistä näihin ohjeisiin, jotka sisältävät hyödyllistä tietoa ja käytännön vinkkejä.

ELSA Traineeships on kansainvälinen työharjoitteluohjelma, joka tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille juristeille mahdollisuuden työharjoitteluun ulkomailla.

Tällä ohjesivulla käydään läpi ELSA Traineeships -hakemukseen täytettävät tiedot kohta kohdalta.

Lisätietoa

Hakemuslomake kohta kohdalta

Hakemuslomake koostuu useasta osasta. Hakemuskentissä kysytään henkilö- ja taustatietoja. Täytä kentät huolellisesti. Huomioi lisäksi alla mainitut seikat lomakkeen kussakin osassa.

General Information

Local Group: ELSA Helsinki / ELSA Rovaniemi / ELSA Turku / ELSA Joensuu

National Group: ELSA Finland

ELSA Traineeships you want to apply for

Valitse paremmuusjärjestyksessä 1-3 harjoittelupaikkaa, joihin haluat hakea.

Hakija otetaan huomioon yhtäaikaisesti kunkin merkitsemänsä harjoittelupaikan valintaprosessissa. Jos hakija tulee valituksi useampaan kuin yhteen harjoitteluun, hän saa ottaa vastaan yhden tai useamman, mutta vähintään yksi harjoittelupaikka on pakko ottaa vastaan. ELSA Traineeships -haku on siis sitova.

Huomaathan, että yleensä tullakseen valituksi, hakijan tulee täyttää kaikki vaaditut kieli- ja opintotasovaatimukset. Oikeudenalavaatimukset ovat hieman joustavia. Tarkista ennen hakulomakkeen lähettämistä, mitä vaatimuksia hakemasi harjoittelupaikka on asettanut.

Educational Background

Hakijan on esitettävä paikalliselle Professional Development -vastaavalle opintorekisteriote sekä mahdolliset työtodistukset tai muu aineisto, jonka perusteella ilmoitettu kielitaito ja oikeudellinen osaaminen on mahdollista todentaa. Opintorekisteriotetta tai muuta aineistoa ei välitetä paikallisryhmältä eteenpäin. Hakemuksen tarkistusta jouduttaa, jos lähetät oma-aloitteisesti vaadittavat aineistot paikallisryhmäsi Professional Development -tiimille sähköpostitse samalla kun lähetät hakemuksen.

Jos hakiessa et ole vielä valmistunut oikeusnotaariksi tai oikeustieteen maisteriksi, mutta harjoittelun alkaessa tutkinnon pitäisi olla suoritettu, merkitään tutkintotaso harjoittelun alkamisajankohdan mukaan.

Languages

Arvioi kielitaitoasi yleisellä asteikolla:

  • Fluent: Sujuva kirjallinen sekä suullinen kielitaito
  • Good: Hyvä kirjallinen sekä suullinen kielitaito
  • Basic: Perusteet tai alkeet, lähtökohtaisesti kuitenkin joitakin opintoja

Myös kielitaito merkitään harjoittelun alkamisajankohdan mukaan. Lomakkeeseen ei ole mahdollista merkitä äidinkieltä. Korkein kielitaidon taso on siten “fluent”. Voit mainita hakemuksessa tai CV:ssä äidinkielen.

Legal Skills

Arvioi oikeudellista osaamistasi yleisellä asteikolla:

  • General: Perusteet tai muita vastaavaksi katsottavia opintoja tai kokemusta
  • Advanced: Perusteet sekä joitakin valinnaisia opintoja, seminaari/erikoistumisjakso, työkokemus tai muu relevantti osaaminen

Opintorekisteriotteella näkyvien suoritusten lisäksi huomioon voidaan tapauskohtaisesti ottaa relevantti työkokemus tai muu aihealueeseen liittyvä kokemus (esim. summer law school, seminaarit jne.). Oikeudellinen osaaminen merkitään myös harjoittelun alkamisajankohdan mukaan. Mikäli sinulle on epäselvää, mikä on tasosi, ota yhteyttä paikallisryhmäsi Professional Development – vastaavaan

Huomioithan, että saat merkitä enintään 9 advanced tasoista oikeudenalaa. Jos olet merkinnyt advanced tason taitoja enemmän, paikallinen Professional Development –vastaava pyytää sinua laskemaan osan niistä general tasoisiksi ennen hakemuksen eteenpäin lähettämistä.

CV & Motivation Letters

CV:lle on varattu hakemuksessa oma kohtansa. Motivaatiokirjeille on varattu kutakin harjoittelupaikkaa varten oma kohtansa ja hakijan tulee kirjoittaa erikseen yksilöity motivaatiokirje kaikkiin hakemiinsa paikkoihin. Motivaatiokirje osoitetaan harjoittelupaikan tarjoajalle kirjeen aloituksessa ja päätetään asiaankuuluvasti kohteliaalla lopetuksella.

Kaikki tiedot on täytettävä englanniksi, jopa siinä tapauksessa, että englanti ei ole ollenkaan kielivaatimuksena kyseisessä kohteessa. Vältä CV:ssä ja motivaatiokirjeessä kaiken muun kielisiä ilmauksia kuin englannin. Muulla kuin englannin kielellä saa olla ainoastaan sanat, joita ei voi kääntää, kuten yritysten viralliset nimet ja mahdolliset hakijan kirjoittamat julkaisut. Tietoteknisistä syistä pyydämme teitä välttämään lainausmerkkien (“”) sekä muiden erikoismerkkien ja -kirjainten (kuten é) käyttöä hakemuksen tässä osiossa. Hakemukset saavat sisältää linkkejä esim. LinkedIniin.

General Terms of Participation

Lue hakuehdot kunnolla. Huomaathan, että laittaessasi rastin ruutuun sitoudut ottamaan sinulle tarjottavan paikan vastaan. Haku on sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoudut ottamaan vähintään yhden saamistasi paikoista vastaan, jos tulet valituksi.

OTA YHTEYTTÄ

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn työharjoitteluohjelmaan, ota yhteyttä kansalliseen tai oman paikallisryhmäsi Professional Development –vastaavaan.

ELSA Finland:

Janita Kärkkäinen

Vice President for Professional Development

professionaldevelopment@fi.elsa.org

ELSA Helsinki:

Sokorey Mohamed

Vice President for Professional Development

professionaldevelopment.helsinki@fi.elsa.org

ELSA Joensuu:

Niko Hannolainen

Vice President for Professional Development

professionaldevelopment.joensuu@fi.elsa.org

ELSA Rovaniemi:

Ali Al-Maiali

Vice President for Professional Development

professionaldevelopment.rovaniemi@fi.elsa.org

ELSA Turku:

Aino Aro

Vice President for Professional Development

professionaldevelopment.turku@fi.elsa.org