Tietoa ELSAsta

ELSA toimii paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla Euroopassa.

ELSA – The European Law Students' Association

The European Law Students’ Association (ELSA) on kansainvälinen, riippumaton, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö. Se toimii opiskelijavoimin tukeakseen opiskelijoita ja vastavalmistuneita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään akateemista ja henkilökohtaista osaamistaan oikeustieteellisten yliopisto-opintojensa ohella. ELSA auttaa jäseniään kehittämään nykyisiä taitojaan ja hankkimaan uusia, tutustumaan eri maista ja erilaisista oikeusjärjestelmistä tuleviin kanssaopiskelijoihin ja ammattilaisiin, ja valmistautumaan kansainväliseen uraan yhteisymmärryksen, kulttuurienvälisen yhteistyön ja erilaisten järjestön tarjoamien aktiviteettien ja projektien muodossa.

ELSA Mission Statement

VISION

A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.

PURPOSE

To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social responsibility of law students and young lawyers.

AIMS

To develop professional and student relations of an international nature in the field of Law, to prepare members for professional life in an international environment, to contribute to the exchange of scholarly experience and to stimulate mutual understanding and friendship on the principle of equality of all its members.

MEANS

By providing opportunities for law students and young lawyers to learn about other cultures and legal systems in a spirit of critical dialogue and scientific co-operation. By assisting law students and young lawyers to be internationally minded and professionally skilled. By encouraging law students and young lawyers to act for the good of society.

ELSA-ryhmät

ELSA koostuu kolmesta tasosta: paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä. Nämä kolme tasoa muodostavat yhdessä ELSA-verkoston.

ELSAn toiminnasta paikallistasolla vastaavat paikallisryhmät. Suomessa toimii neljä paikallisryhmää: ELSA Helsinki, ELSA Joensuu, ELSA Rovaniemi ja ELSA Turku. Yhteensä ELSAn paikallisryhmät kattavat yli 370 oikeustieteellistä tiedekuntaa.

Kansallisella tasolla ELSA on jakautunut kansallisryhmiin, joihin kuuluvat kaikki tietyn maan paikallisryhmät. Suomen kansallisryhmä on nimeltään ELSA Finland. Kansallisryhmät koordinoivat paikalisryhmien toimintaa ja toimivat tietyn maan edustajina kansainvälisellä tasolla. Yhteensä kansallisryhmiä on yli 40.

Kansainvälisellä tasolla ELSAn toimintaa ohjaa Brysselissä toimiva kansainvälinen hallitus. Kansainvälisen hallituksen valitsevat kansallisryhmät aina vuodeksi kerrallaan.

ELSAn jäsenyys

ELSAn jäseneksi pääset liittymällä oman yliopistosi tai tiedekuntasi paikallisryhmän jäseneksi.

 

Päätöksenteko ELSAssa

ELSA-ryhmien tavoin myös päätöksenteko tapahtuu ELSAssa kolmella eri tasolla: paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Suomen paikallisryhmät järjestävät vuosittaisia sääntömääräisiä kokouksia, joissa muun muassa valitaan uusi hallitus. Valinta tapahtuu äänestämällä ja äänioikeus on kaikilla paikallisryhmän jäsenillä. Uuden hallituksen lisäksi kauden vaihteessa valitaan usein myös toimihenkilöitä, jotka avustavat hallitusta paikallisryhmän toiminnassa. Hallituksen jäseniltä tai toimihenkilöiltä ei edellytetä aikaisempaa ELSA-kokemusta, joten lähde rohkeasti mukaan ELSAn toimintaan! Hakuajankohdat ja -ohjeet vaihtelevat paikallisryhmittäin, ja tiedon oman paikallisryhmäsi hakuajoista saat parhaiten seuraamalla paikallisryhmääsi sosiaalisessa mediassa.

Suomen kansallisryhmä ELSA Finland järjestää kahdesti vuodessa National Council Meeting (NCM) -nimisen tapahtuman, jossa paikallisryhmät keskustelevat ja äänestävät ajankohtaisista aiheista. Tapahtuman yhteydessä järjestetetään myös ELSA Finlandin sääntömääräinen kokous. Kevään kokouksessa valitaan kansallinen hallitus seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus voi valita direktoreita eli toimihenkilöitä avustamaan hallitusta. National Council Meetingiin kuuluu myös workshopeja, keskustelua ajankohtaisista ELSA-teemoista sekä sosiaalista ohjelmaa. Tapahtumaan voivat osallistua kaikki ELSAn jäsenet.

ELSAn kansainvälinen päätöksenteko tapahtuu kahdesti vuodessa eri puolilla Eurooppaa järjestettävässä International Council Meeting (ICM) -tapahtumassa. Tapahtuma kestää syksyisin viisi päivää ja keväisin viikon ja sisältää workshopeja, kokouksia, konferensseja sekä sosiaalista ohjelmaa. International Council Meetingin aikana ELSAn kansallisryhmät keskustelevat ja äänestävät ajankohtaisista ELSA-teemoista. Kansainväliset tapahtumat ovat erinomainen tapa tutustua tutustua kansainväliseen työskentelykulttuurin ja oikeustieteen opiskelijoihin ympäri Eurooppaa.

Toiminta ja osa-alueet

Suurin osa ELSAn järjestämästä toiminnasta kuuluu jonkin tietyn osa-alueen vastuulle. ELSAn neljä ydinaluetta (Key Areas) keskittyvät järjestämään tapahtumia ja akateemista ohjelmaa sekä tarjoamaan kansainvälistä työkokemusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Avustavat osa-alueet (Supporting Areas) koordinoivat ja hallinnoivat järjestön toimintaa sekä avustavat markkinoinnissa ja taloudenhoidossa.

Key Areas eli ELSAn toiminnan ydinosa-alueet

Academic Activities (AA) osa-alueen keskeisin tehtävä on järjestää monipuolista, osallistavaa ja
akateemista ohjelmaa. Osa-alueen vastuulla on ihmisoikeusnäkökulman esiintuominen ja ELSAn
arvojen mukaisen sosiaalisen vastuun edistäminen.

Seminars and Conferences (S&C) osa-alue järjestää toimintaa, joka tarjoaa nuorille
oikeustieteilijöille mahdollisuuksia syventää tietämystään eri oikeudenaloista sekä tutustua
merkittäviin kansainvälisiin instituutioihin ja opiskelijoihin ympäri Eurooppaa.

Professional Development (PD) keskittyy osa-alueena oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten
juristien työmaailman taitojen kehittämiseen ja parantamiseen. Osa-alueen päävastuulla on järjestää
ELSAn kansainvälinen työharjoitteluohjelma, ELSA Traineeships, jonka tehtävänä on tarjota
oikeustieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille juristeille työharjoittelupaikkoja ja kansainvälistä
työkokemusta.

Competitions (C) tähtää osa-alueena oikeustieteen opiskelijoiden koulutuksen täydentämiseen
järjestämällä akateemisia kilpailuja. Competitions-osa-alue järjestää muun muassa ELSA Finlandin
kansallisen oikeustapauskilpailun ja kansallisen esseekilpailun.

Supporting Areas eli ELSAn hallinnolliset osa-alueet

Board Management, External Relations and Expansion (BEE) on osa-alue, joka kuuluu erityisesti puheenjohtajan vastuulle. Tehtäviin kuuluu hallituksen työskentelyn koordinointia sekä järjestön ulkosuhteiden ja yhteistyökumppanuuksien hoitamista.

Internal Management (IM) vastuulle kuuluu osa-alueena muun muuassa järjestön yleisen hallinnon toteuttaminen ja kehittäminen sekä kommunikaatio- ja tietojärjestelmien ylläpitäminen. Osa-alueen tehtävistä vastaa erityisesti pääsihteeri.

Financial Management (FM) osa-alueen tehtävien hoidosta vastaa taloudenhoitaja. Osa-alueen vastuulle kuuluu muun muassa järjestön taloudellinen suunnittelu sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen.

Marketing (MKT) on avustava osa-alue, jonka tehtävänä on luoda markkinointimateriaaleja ja kehittää markkinointistrategiaa siten, että ELSAn projektit saavuttavat mahdollisimman suuren näkyvyyden. Markkinointitiimi toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien osa-alueiden kanssa.

Synergy Magazine

ELSAn kansainvälinen jäsenlehti on nimeltään Synergy Magazine. Vuonna 1987 perustettu Synergy Magazine julkaistaan noin kahdesti vuodessa ja sisältää opiskelijoiden, juristien ja tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit käsittelevät muun muassa ihmisoikeuksia sekä ajankohtaisia oikeudellisia teemoja.

ELSAn suojelija

Nayttokuva 2021 07 27 092952

Marija Pejčinović Burić on Euroopan neuvoston pääsihteeri ja toimii ELSAn suojelijana. Pejčinović Burićin toimiminen ELSAn suojelijana vahvistaa ELSAn tiivistä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa.

Pejčinović Burić on entinen pääministeri ja ulkoasiain- ja eurooppaministeri Kroatiassa. Lisäksi hän on toiminut kahdesti EU-asioiden valtiosihteerinä. Ollessaan edustajana Kroatian parlamentissa hän toimi puheenjohtajana yhdistetylle Kroatia-EU parlamentaariselle sekavaliokunnalle, johti Kroatian parlamentin delegaatiota NATOn parlamentaarisessa yleiskokouksessa ja palveli useassa ulko- ja eurooppa-asioihin keskittyneissä komiteoissa mukaan lukien hänen tehtävänsä Kroatian delegaation varajäsenenä Euroopan neuvoston parlamentaarisessa
yleiskokouksessa.

Aiemmin urallaan Pejčinović Burić hallussa oli useita johtavan virkamiehen roolia liittyen Kroatian EU:iin liittymiseen. Hän on kirjoittanut, luennoinut ja konsultoinut laajasti
Eurooppa-asioista, toiminut puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useassa organisaatiossa ja on entinen Zagrebin Eurooppa-talon pääsihteeri. Pejčinović Burićlla on kandidaatin tutkinto Zagrebin yliopiston taloustieteen tiedekunnasta ja maisterin tutkinto Eurooppa-opinnoista College of Europe  -yliopistosta.