Academic Activities

Kehitä osaamistasi akateemisilla tapahtumilla ja syvenny ihmisoikeuksiin.

 

Academic Activities (AA) on ELSAn akateemiseen toimintaan keskittyvä osa-alue, jonka keskeisimpänä tehtävänä on tuottaa opiskelijoille monipuolista, osallistavaa ja akateemista ohjelmaa sekä edistää ihmisoikeuksien näkyvyyttä. Academic Activities -projektien ja aktiviteettien tarkoituksena on syventää oikeudellista osaamista ja avata näkökulmia eri oikeustieteen alojen tutkimukseen. Ihmisoikeuksiin liittyviä tapahtumia ovat mm. vuosittain järjestettävät Annual Human Rights Campaign, ELSA Day ja Rule of Law Campaign. ELSAn arvojen mukaisen sosiaalisen vastuun edistäminen on keskeinen osa AA-toimintaa, mikä näkyy vahvasti yhdessä ELSA Finlandin uusimmista projekteista, ELSA4Schools-kouluvierailuissa . Erilaiset kansalliset ja kansainväliset kirjoitusprojektit tarjoavat tuntumaa akateemiseen kirjoittamiseen ja tutkimustyön tekemiseen.

Alla on lisätietoa AA: n keskeisimmistä projekteista.

ELSA4SCHOOLS

ELSA4Schools

ELSA Finland pilotoi uutta ELSA4Schools-kouluvierailukonseptia, jonka kohderyhmänä on suomalaiset peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Tavoitteena on lisätä nuorten oikeudellista osaamista erityisesti käytännön juridiikan ja esimerkiksi erilaisten työelämässä välttämättömien oikeudellisten taitojen harjoittelun kautta.

Kouluttajina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit pääsevät halutessaan pitämään sekä yksittäisiä oppitunteja että laajempia opintokokonaisuuksia itseään kiinnostavasta oikeudenalasta, ja samalla pääsevät kartuttamaan mm. esiintymiskokemusta sekä syventämään substanssiosaamista kyseisestä aiheesta.

Mentoreina toimii eri oikeudenaloihin erikoistuneiden asianajotoimistojen ja instituutioiden edustajia, jotka tukevat kouluttajia opetusmateriaalin laatimisessa sekä oppituntien suunnittelussa. Pyrimme järjestämään kaikille kouluttajiksi hakeutuville koulutusta sekä substanssiaiheeseen että pedagogiikkaan workshoppien ja intensiivikoulutusten muodossa.

Oletko kiinnostunut toimimaan kouluttajana tai mentorina ELSA4Schools-projektissa? Ota yhteyttä ELSA Finlandin AA-vastaavaan! Yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

ROLE

Rule of Law Education

Rule of Law Education -kampanjan perustana on ELSA4Schools-konsepti, jossa tehdään kouluvierailuja suomalaisiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Sen tavoitteena on erityisesti demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen lisääminen ja edistäminen Suomessa ja suomalaisissa kouluissa, sekä nuorten tietoisuuden lisääminen omista perusoikeuksista ajankohtaisten esimerkkien ja käytännön harjoittelun kautta.

Kouluttajina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit pääsevät halutessaan pitämään sekä yksittäisiä oppitunteja että laajempia opintokokonaisuuksia erilaisista oikeusvaltioon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvistä teemoista, ja samalla pääsevät kartuttamaan mm. esiintymiskokemusta sekä syventämään substanssiosaamista kyseisestä aiheesta.

Oletko kiinnostunut toimimaan kouluttajana tai mentorina ROLE-projektissa? Ota yhteyttä ELSA Finlandin ROLE-tiimiin! Yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

IHMISOIKEUDET ELSASSA

Perus- ja ihmisoikeuksien puolustaminen ja edistäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat järjestömme kantavia ydinarvoja, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään ja lisäämään toimintaa tällä alueella. Ihmisoikeudet on koko ELSAn toiminnan läpileikkaava teema ja näkyy sen kaikilla osaalueilla.

Ihmisoikeuksien ympärille keskittyneitä tapahtumia ja projekteja järjestetään koko verkostossa niin kansainvälisellä, kansallisella kuin paikallisellakin tasolla. ELSA on sitoutunut noudattamaan yhteiskuntavastuun periaatteita ja muutenkin pyrkii ottamaan huomioon sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset kaikessa toiminnassa.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kehitysehdotuksia ELSAn yhteiskuntavastuutoimintaan liittyen, ota yhteyttä ELSA Finlandin AA-vastaavaan! Yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

AHRC logo

Annual Human Rights Campaign

ELSAn Annual Human Rights Campaign on Euroopan laajuinen ihmisoikeuskampanja, joka toteutetaan läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa. Ympärivuotisen kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksien suojelun tärkeydestä ja luoda alusta opiskelijoiden ja nuorten juristien äänelle kaikkialla Euroopassa.

Kampanja tarjoaa jäsenille mahdollisuuden keskustella ihmisoikeuksien suojelusta ja osallistua vuosittain aiheeseen liittyen muun muassa seminaareihin, lakikouluihin, akateemisiin kilpailuihin ja oikeustapauskilpailuihin, sekä delegaatioihin YK:n toimielimissä ja muissa kansainvälissä järjestöissä. ELSAn jäsenenä voit antaa aiheelle panoksesi myös esimerkiksi osallistumalla tutkijana tai editorina oikeusvertaileviin Legal Research Group –tutkimusprojekteihin sekä lähettämällä ihmisoikeusaiheisia tekstejä ELSA Law Review’ssä tai Synergy Magazinessa julkaistavaksi.

Kampanja huipentuu joka marraskuun viimeisenä keskiviikkona järjestettävään ELSA Day ihmisoikeusteemapäivään, josta lisää alla.

elsaday

ELSA Day

ELSA Day on marraskuun viimeisenä keskiviikkona järjestettävä ihmisoikeusfoorumi, johon huipentuu ELSAn vuosittainen ihmisoikeuskampanja. ELSA Dayllä on vuosittain uusi ajankohtainen ja tärkeä teema, joita ovat aiempina vuosina olleet muun muassa Right to Education (2018) ja Artificial Intelligence and Human Rights (2020). Vuoden 2021 ELSA Day on järjestyksessään jo kymmenes.

ELSA Finland sekä paikallisyhdistykset Suomessa ja ympäri Eurooppaa järjestävät ELSA Dayn aikana erilaisia teemaan liittyviä tapahtumia, seminaareja sekä sosiaalista ohjelmaa. Tarkempaa tietoa tulevista tapahtumista julkaistaan ELSA Finlandin ja paikallisyhdistysten sosiaalisen median kanavilla syksyn aikana.

lrg

ELSA Legal Research

ELSAn kansainvälisellä tasolla järjestetään oikeudellista tutkimustyötä (Legal Research). Tutkimustyöhön osallistuvien kunkin ELSAn jäsenmaan kansallinen tutkimusryhmä (Legal Research Group, LRG) tutkii tiettyä oikeudenalaa tai aihetta oman oikeusjärjestelmänsä näkökulmasta. Tammikuussa 2021 on käynnistynyt uuden tutkimusryhmän työskentely.

elr

ELSA Law Review

ELSA Law Review on ELSAn vuosittain ilmestyvä opiskelijavoimin toimitettu vertaisarvioitu oikeustieteellinen julkaisu. ELSA Law Review’n tehtävänä on luoda foorumi ajankohtaisten oikeudellisten aiheiden analyysille ja keskustelulle tarjoamalla ELSA-verkostolle mahdollisuuden julkaista oikeustieteellisiä kirjoituksia. ELSA Law Review tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille ja nuorille juristeille, ja myös laajemmin oikeudelliselle yhteisölle Euroopassa, kriittisen lähteen joka laajentaa myös koulutuksen kenttää. Seuraavan ELSA Law Review’n teema ja hakuaika julkaistaan pian.

ELSA Law Review’n tehtävänä on luoda foorumi ajankohtaisten oikeudellisten aiheiden analyysille ja keskustelulle tarjoamalla ELSA-verkostolle mahdollisuuden julkaista oikeustieteellisiä kirjoituksia. ELSA Law Review tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille ja nuorille juristeille, ja myös laajemmin oikeudelliselle yhteisölle Euroopassa, kriittisen lähteen joka laajentaa myös koulutuksen kenttää.

ELSA Law Review -julkaisu sai alkunsa vuonna 1989.

Lue lisää ELSA Law Review’sta

IFP Logo

International Focus Programme

International Focus Programme (IFP) tarjoaa ELSAn jäsenmaille tilaisuuden keskittyä tiettyyn ajankohtaiseen oikeudenalaan sovitun kauden ajan. Vuosina 2020-2022 IFP-aiheeksi on valittu teknologiaoikeus (Law & Technology). IFP:n ideana on parantaa tietyn kansainvälisesti tärkeän teeman tunnettavuutta ja tarjota oikeustieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille mahdollisuuksia syventää tämän monitahoisen oikeudenalan osaamistaan. Tarkoituksena on myös yhdistää ELSA-verkostoa, sillä kaikki sitoutuvat järjestämään aiheeseen liittyviä tapahtumia. Huhtikuu on ELSAssa IFP-kuukausi, jonka aikana ELSAn paikallisyhdistykset Suomessa ja ulkomailla järjestävät erityisen paljon teemaan liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja.

Kausien 2022 – 2025 IFP-teema on Law and Sustainability .

Vapaapaikat Edita Lakitiedon koulutuksiin

Edita tarjoaa ELSAlaisille maksuttomia vapaapaikkoja huippusuosittuihin koulutuksiinsa. Osaan koulutuksista on mahdollista osallistua webinaarina, joten osallistuminen on mahdollista mistä tahansa. Ilmoitamme avoinna olevista vapaapaikoista verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Haun alettua laita ELSA Finlandille vapaamuotoinen hakemuksesi ja kerro, miksi juuri sinun pitäisi päästä koulutukseen. Koulutukseen valitaan hakija, jonka tulee olla ELSAn jäsen. ELSA Finland lähettää koulutukseen valituille ohjeet koulutukseen ilmoittautumiseen.

ELSA Finlandin Edita Lakitiedon koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:

1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Helsingin, ELSA Joensuun, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.
2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, ja koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.
3) Työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.
4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.
5) Muu hyvä perusteltu syy.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Matkat koulutukseen osallistuja maksaa itse.

Paikallisia tapahtumia

ELSA Helsingin neuvottelukilpailu

ELSA Helsinki on vuodesta 2017 alkaen järjestänyt ELSA Internationalin standardien mukaisen neuvottelukilpailun. Kilpailussa simuloidaan juridista neuvottelutilannetta, jossa osapuolet edustavat päämiehiään ja täten pyrkivät saavuttamaan tälle suotuisimman neuvottelutuloksen.

Kilpailu on erinomainen tilaisuus päästä harjoittelemaan työelämässä tärkeitä käytännöntaitoja ja tuomaristossa istuukin kokeneet neuvottelijat, jotka antavat erittäin hyödyllisiä vinkkejä tulevaisuuteen.

Kilpailuun haetaan useampi kahden hengen joukkue ennen joulua. Itse kilpailu käydään kuitenkin vasta helmikuun alussa, kun kilpailijat ovat saaneet perehdytyksen kyseisen vuoden aiheeseen workshopien muodossa.

Kiinnostaako ELSA Helsingin neuvottelukilpailu? Ole yhteydessä ELSA Helsingin AA-vastaavaan (academicactivities.helsinki@fi.elsa.org).

ELSA Helsingin Legal English -tapahtuma

ELSA Helsingin ja Hannes Snellmanin kanssa yhteistyössä järjestettävä Legal English on oikeudellisen englanninkielentaitoihin keskittyvä tapahtuma. Tapahtuman aikana käymme läpi oikeudellisessa materiaalissa usein esille tulevia kielivirheitä sekä ratkaisuehdotuksia. Kehitämme opiskelijoiden oikeudellista englanninkielentaitoa käytännönläheisesti pienessä ryhmässä ammattitaitoisten kieli- ja juridiikanosaajien avustuksella.

Legal English -tapahtuman ajankohta vaihtelee vuosittain.

OTA YHTEYTTÄ

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn Academic Activities -toimintaan, ota yhteyttä kansalliseen tai oman paikallisryhmäsi AA-vastaavaan.

ELSA Finland:

Anniina Miettinen

Vice President for Academic Activities

academicactivities@fi.elsa.org

Rule of Law Education:

ROLE-tiimi

ELSA Finland

role@fi.elsa.org

ELSA Helsinki:

Aino Vehkavaara

Vice President for Academic Activities, ELSA Helsinki

academicactivities.helsinki@fi.elsa.org

ELSA Joensuu:

Siiri Klubb & Veikko Haimila

Vice Presidents for Academic Activities, ELSA Joensuu

academicactivities.joensuu@fi.elsa.org

ELSA Rovaniemi:

Mariel Tähtivaara

Vice President for Academic Activities, ELSA Rovaniemi

academicactivities.rovaniemi@fi.elsa.org

ELSA Turku:

Vice President for Academic Activities, ELSA Turku

academicactivities.turku@fi.elsa.org