Supporting area – esittelyssä hallituksen kantavat voimat

Tässä hallitusesittelyjen toisessa osassa taloudenhoitaja, pääsihteeri ja markkinointivastaava pääsevät irti ja kertovat omista pesteistään.

TALOUDENHOITAJA – TREASURER

Taloudenhoitajan tehtävänä on yhdistyksen rahaliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen, sekä budjetointi, joka tapahtuu käytännössä yhdessä muun hallituksen kanssa. Tilikauden päätteeksi laaditaan tilinpäätös kuluneen vuoden kirjanpidon pohjalta. Taloudenhoitaja on yksi osa support areaa, eli ELSAn varsinaista toimintaa (key areas) kuten STEPiä, seminaareja, ekskursioita ja Institutional Visitejä tukeva toimenkuva.

Kaikille, jotka pohtivat, riittäisivätkö omat tiedot ja taidot pestin hoitamiseen, seuraa pari rohkaisevaa sanaa: tämän hanskaamiseen ei vaadita vuosien kokemusta kirjanpidosta, vaan käytännön asiat voi omaksua melko nopeasti kuka tahansa. Jos omat luottotietosi ovat kunnossa ja maksat laskut ajallaan, kykenet todennäköisesti pyörittämään myös yhdistyksen taloutta. Voin kuitenkin kertoa, että niistä kirjanpidon luennoista on tässä hommassa oikeasti hyötyä, ainakin tiettyjen käsitteiden ymmärtämisessä. Jos pidät järjestelmällisyydestä ja haluat hoitaa asiat huolella, tämä homma on sinua varten.

Plussaa taloudenhoitajan tehtävissä on – vaikka se ehkä oudolta kuulostaakin – tietynlainen vapaus, sillä näitä juttuja voi hoitaa melkeinpä missä ja milloin tahansa. Tietysti laskut ja muut siirrot on hoidettava ajallaan, mutta ”työpäivät” on helppo järjestää itselle sopiviksi. Hommia on melko tasaisesti ympäri vuoden, mutta ne eivät vie kerralla paljoa aikaa. Talousasioiden hallitseminen on myös sijoitus omaan itseen, sillä tällaista kokemusta tarvitsee niin työ- kuin yksityiselämässäkin. Haluan myös kumota erään pinttyneen käsityksen, joka yleensä liitetään taloudenhoitajan pestiin: tämä _ei ole_ yksinäistä puurtamista eristyksissä muusta hallituksesta tai maailmasta, päinvastoin. On erittäin tärkeää, että talousvastaava on informoiva ja vuorovaikutteinen, jotta hallituksen päätöksenteko ylipäänsä on mahdollista. Hallituksen jäsenenä pääset osallistumaan kaikkeen ELSAn toimintaan, tapahtumiin ja niiden suunnitteluun. Tästä puolesta kannattaa hallitusvuoden aikana ottaa kaikki irti.

Roosa

PÄÄSIHTEERI – SECRETARY GENERAL

Sihteerin pesti mielletään monesti vähän tylsäksi ja yksitoikkoiseksi. Näin hallitusvuoden lopulla voin kuitenkin vakuuttaa, että tästä hommasta on tylsyys kaukana! Pesti nimittäin pitää sisällään paljon muutakin kuin yksinäistä tietokoneella naputtelua ja papereiden pyörittelyä.

Pääsihteerin tehtävästä voisi nostaa esiin kolme pääasia. Ensinnäkin sihteeri vastaa yhdistyksemme jäsenhankinnasta ja jäsenrekisterin ylläpidosta. Uusien jäsenten hankkiminen ei tietenkään yksin kaadu sihteerin hartioille, vaan koko hallitus on auttamassa ja toteuttamassa jäsenhankintaa. Niin sanottu vetovastuu kuitenkin lankeaa sihteerille. Sihteeri on myös ainoa hallituksen jäsen, jolla on pääsy jäsenrekisteriin, mikä osaltaan vaatii erityistä huolellisuutta.

Toiseksi sihteeri luonnollisesti vastaa hallituksen kokousten pöytäkirjojen laatimisesta. Pöytäkirjojen kirjoittaminen ei ole ydinfysiikkaa, mutta vaatii, että sihteeri on kokouksessa jatkuvasti hereillä ja osaa poimia keskustelusta pääkohdat. Yhtä oikeaa tapaa pöytäkirjojen tekemiseen ei ole, ja jokainen löytääkin varmasti itselleen omimman tyylin. Tärkeää on, että pöytäkirjoista ilmenee tarkasti, mitä hallitus on päättänyt ja mistä on keskusteltu.

Kolmantena, vaan ei suinkaan vähäisimpänä, sihteerin tehtäviin kuuluu viikonlopun mittaisen National Council Meeting -tapahtuman järjestämisen organisointi. Totta kai muukin hallitus osallistuu NCM:n järjestämiseen yhdessä ELSA Finlandin pääsihteerin kanssa. Ensi syksynä NCM järjestetäänkin Rovaniemellä, joten tapahtuman suunnittelu tulee olemaan iso osa sihteerin pestiä tulevana vuonna.

Sihteerin pesti pitää toki sisällään paljon muutakin! Monia tapahtumia koko hallitus suunnittelee ja järjestää yhdessä siitä riippumatta, kuka missäkin asemassa sattuu olemaan. Lisäksi juurikin NCM:ssä pääsee tapaamaan ELSAlaisia muualta Suomesta ja jopa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Omasta puolestani voin todeta, että vuosi ELSAn hallituksen riveissä on opettanut paljon. Olen oppinut yhä enemmän tiimityöskentelystä ja itsestäni osana tiimiä. Olen luonut paljon uusia kontakteja ja valtavasti uusia muistoja. Silloin tällöin on myös pitänyt poistua omalta mukavuusalueelta, mutta mikäs sen kehittävämpää.

Marika

Oikealta takarivistä lukien löytyy ELSA Rovaniemen taloudenhoitaja Roosa ja sihteeri Marika. Etualalla markkinointivastaava Tiia hoitamassa velvollisuuksiaan ryhmäselfien muodossa.

MARKKINOINTIVASTAAVA – VICE PRESIDENT FOR MARKETING

Markkinointivastaavan tehtäviin kuuluu ELSA Rovaniemen kotisivujen päivittäminen. Lähinnä kyse on ollut vain uuden hallituksen kuvien ja tekstien pävittelystä, joten mikään velho ei tarvitse olla, jotta se onnistuisi. Juuri tämä kotisivujen päivittäminen mietitytti minua viime vuonna, mutta vuoden jälkeen voin sanoa sellaisen rauhoittavan sanasen, että mikäli selviät oman Facebookisi kanssa, ei kotisivujenkaan päivittäminen pitäisi koitua ongelmaksi.

Lisäksi markkinointivastaavan tehtäviin kuuluu Facebookin ja Instagramin ylläpitäminen ja päivittäminen. Minä olen siis se tyyppi, joka miettii hiki hatussa tapahtumakuvauksia ja markkinointimateriaaleja eri tapahtumiin ja se, jonka mielestä ELSAn ilmoitustaulun kuvaaminen on Instagramin päivittämisen arvoista. Markkinointivastaavan ominaisuuksiin kuuluu myös ELSA-juttujen spämmäys eri Facebook-ryhmiin. Eikä siinä vielä kaikki! Markkinointivastaava hoitaa myös tätä blogia. Lähinnä tosin vain siinä muodossa, että copy pastetan muiden tekemiä tekstejä tänne ja linkitän ne sittemmin Facebookiin.

Markkinointivastaavalta edellytetään täsmällisyyttä, sillä päivitykset on tärkeä hoitaa oikea-aikaisesti, jotta informaatio ehtii tavoittaa kohderyhmänsä ajoissa. Positiivisena asiana pidän myös sitä, että markkinointivastaava osaa käyttää Facebookia ja Instagramia vaikka unissaan, sillä tehtävät keskittyvät suurimmaksi osaksi niiden pariin. Myöskään mielikuvituksen poikanen ei ole pahitteeksi, sillä se auttaa tapahtumakuvausten luomisessa. Jos omaat lisäksi jonkintasoista visuaalista silmää, voit myös ottaa mallia ja tehdä uusia, innostavia haalarimerkkejä kokoelmaamme 😉

Tiia