Julkisia hankintoja Lakimiesliiton koulutuksessa

12e6ae5a 4c5e 49dc acfe 68a89bfea5b2

Jäsenemme Linda Sydänmaanlakka osallistui ELSA Helsingin vapaapaikalla Alma Talentin Lakimiesliiton koulutukseen. Linda kirjoittaa blogissamme päivän kokemuksistaan.

Lakimiesliiton järjestämä julkisten hankintojen ajankohtaispäivä järjestettiin Helsingissä 17.5. Päivän aikana asiantunteva puhujakattauksemme keskittyi esittelemään (vihdoin) vuoden vaihteesta voimaan tulleen uuden hankintalain mukanaan tuomia muutoksia.

Päällimmäisenä seminaaripäivästä jäi mieleen julkisten hankintojen menettelyn yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen, sekä kysymykset sidosyksiköistä, viestinnän sähköistämisestä ja innovaatiokumppanuuksista. Opiskelijan korvaan uudistukset ja niiden tavoitteet kuulostivat positiivisilta ja kaivatuiltakin – joskin myös tähän lakiin sisältynee omia kukkasiaan, joita oikeuskäytännössä tullaan myöhemmin ratkomaan. Yksittäisinä huomioina uudistuksista mainittakoon kansallisten kynnysarvojen korottaminen, joka vaikuttanee myönteisesti pienempien hankintojen hallinnolliseen taakkaan sekä ns. sidosyksikköhankintojen sääntöjen selkiytyminen. Hankintayksikön sidosyksiköksi katsottava toimija ei pääse vääristämään markkinoita, sillä se ei pääse sanottavasti markkinoilla toimimaan. Lakiuudistuksen tavoitteena mainittu korruption ehkäisy ilahduttaa sekin oikeustajua, vaikka rikosrekisteriotteiden selvittämistä koskevat vaatimukset ovatkin vielä epäselvähköt.

Uudistuksen tuoman sähköisen viestinnän osalta olisi varmasti väärin jättää mainitsematta Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, tuttavallisemmin ESPD (European Single Procurement Document), joka esiintyi useasti päivän aikana ja jopa hieman koomisessa valossa: jos kuunteli tarkkaan, saattoi kuulla lempinimen ”yhteinen eurooppalainen päänvaiva” esiintyvän puheessa. Aina silloin, kun kesälomalla käy aika pitkäksi, voinee itse kukin viiden tähden sudokujen ratkaisemisen sijaan yrittää saada selkoa ESPD:n oikeaoppisesta täyttämisestä ohjeviidakon keskellä. Jokaiselle, joka yrittää: I salute you.

Asia, joka jäi kotiin lähtiessä askarruttamaan, liittyy uuteen hankintamenettelyyn, innovaatiokumppanuuteen. Idea kuulostaa hyvältä: Hankintayksikkö voi valita kyseisen menettelymuodon, kun sen tarvetta ei voida täyttää palveluilla tai tavaroilla, jotka jo löytyvät markkinoilta. Tavoitteena on lain mukaan ”innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen”. Tarkoituksena on siis luoda uutta ja tukea samalla Eurooppa 2020 -strategiaa. Innovaatiokumppanuudessa hyödynnetään hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä. Kysymyksiä heräsi kuitenkin sen suhteen, missä vaiheessa menettelyä tehdään valituskelpoisia päätöksiä – koska innovaatiomenettely päättyy ja sopimuskumppanuus alkaa. Kuinka hyvin tällainen innovaatiokumppanuuden tapainen ”brain storming” -menettely istuu julkisten hankintojen hallinnolliseen viitekehykseen.

Vastauksia moniin seminaarissa esille nousseisiin kysymyksiin saadaan varmasti ajan kanssa markkinaoikeudelta ja uuden valituslupajärjestelmän kautta myös korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Yhteenvetona voi sanoa, että päivä oli antoisa, puitteet Helsingin Radisson Blu Royalissa oivat ja puhujat loistavia. Kiitos seminaarin puheenjohtajalle Erkko Ruohoniemelle sekä muille puhujille Markus Ukkolalle, Eija Kontuniemelle, Katariina Huikolle ja Pasi Yli-Ikkelälle.

Haluaisitko sinäkin vapaapaikan seminaariin? Liity sähköpostilistallemme! Liittymällä saat seminaaripaikkojen lisäksi ensimmäisenä tiedon myös excursioista ja muista ajankohtaisista tapahtumista.