Kokemuksia Lakimiesliiton Koulutuksen arvopaperimarkkina-aiheisesta seminaarista

8d2f65cb b520 4f1b a8bf 2efd6922f43b

Jäsenemme Laura Simula osallistui ELSA Helsingin vapaapaikalla Alma Talentin Lakimiesliiton koulutukseen. Laura kirjoittaa blogissamme päivän kokemuksistaan.

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä järjestettiin sateisena lokakuun keskiviikkona hotelli Kämpissä. Pankki- ja finanssialan juristiteri sektoreilta kokoontuivat Kämpin peilisalin arvokkaaseen miljööseen verkostoitumaan kollegoidensa kanssa ja seuraamaan alansa huippuasiantuntijoiden esityksiä ajankohtaisista arvopaperimarkkinaliitännäisistä teemoista.

Esiintyjäkaartiin kuului asiantuntijoita niin yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, kuin lainvalmistelupuolelta valtiovarainministeriöstä. Päivän ohjelmassa oli viisi luentoa ja paneelikeskustelu, joten yksittäiselle puheenvuorolle varattu aika oli suhteellisen nafti; esitykset olivat kestoltaan 45–60 min. Tiivis tahti piti mielenkiinnon yllä loppuun asti, joskin ajoittain olisin toivonut hieman joustavampaa aikataulua kysymys- ja keskusteluosioiden jäädessä valitettavan lyhyiksi. Seminaarin ja paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi Petri Haussila (Asianajotoimisto White & Case).

Ensimmäisen puheenvuoron piti Eero Ehrnrooth (Managing Director, Danske Bank), joka avasi seminaaripäivän yleiskatsauksella tämänhetkiseen markkinatilanteeseen. Ehrnroothin katsaus oli paitsi hyvin kiinnostava, myös tarpeellinen taloustieteellisen näkökulmansa takia juridisten esitysten joukossa. Toisessa puheenvuorossa päästiin pureutumaan syvälle siihen itseensä, tiukkaan arvopaperimarkkinajuridiikkaan, kun esitysvuoron sai Petri Avikainen (Asianajotoimisto White & Case). Avikainen piti erittäin mielenkiintoisen esityksensä julkisista ostotarjouksista; niiden sääntelystä, eri tyypeistä, sisäpiirikysymyksistä ja muista aiheeseen liittyvistä teemoista. Kolmantena puhujana oli Ilkka Harju (lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö), jonka kolmevarttiseen puheenvuoroon mahtui erittäin tiivistahtinen ajankohtaiskatsaus arvopaperimarkkinoiden EU-sääntelystä. Esityksessä sivuttiin muun muassa pääomamarkkinaunionia ja käytiin lyhyesti läpi useita Suomen tilanteeseen eniten vaikuttavia EU:ssa vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita. Henkilökohtaisella tasolla katsauksen mielenkiintoisimman annin joukossa oli selvitys siitä, kuinka ajankohtaiset aiheet Trump ja Brexit tosiasiassa vaikuttavat Suomen talouteen ja poliittiseen tilanteeseen, asiasta kun on tuntunut olevan vaikea saada objektiivisia näkemyksiä median kautta.

Harjun esityksen jälkeen oli erittäin maittavan lounaan aika. Tauon jälkeen oli aika tarttua aikaisempia puheenvuoroja hieman spesifimpään teemaan; osakkeenomistajien oikeuksia koskevaan muutosdirektiiviin. Pikku vinkkinä, jos osakeyhtiöoikeus kiinnostaa, kannattaneepainaa mieleen kirjainyhdistelmä SHRD II. Esityksen piti Annina Tanhuanpää (neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö), joka on osa työryhmää, joka valmistelee direktiivin implementointia suomalaiseen lainsäädäntöön. Tanhuanpään erinomaisesta puheenvuorosta jäi päällimmäiseksi käsitys siitä, kuinka haastava tehtävä lainvalmistelu onkaan; kuinka pyrkiä huomioimaan yhtäaikaisesti ja tasapuolisesti keskenään ristiriitaisia agendoja. Sen lisäksi, että kansallinen agenda saattaa tietyiltä osin poiketa unionin lainsäädännöllisistä tavoitteista (vrt. sääntelynpurkutalkoot kansallisella tasolla ja toisaalta paine lisätä rahoitusmarkkinoiden sääntelyä uuden finanssikriisin ehkäisemiseksi unionin tasolla), on otettava huomioon vastakkaisten sidosryhmien tarpeita, pohdittava kulujen jakaantumista ja samalla yritettävä löytää sääntelyn taso, joka toisaalta varmistaa osapuolten turvan, mutta toisaalta on globaalissa mittakaavassa riittävän ketterä pääoman houkuttelemiseksi Suomeen. Huh. Esityksen agenda oli todella laaja, eikä aikataulun puitteissa voitu käydä kaikkia osioita läpi kovinkaan tarkasti. Erittäin valaisevan pikakatsauksen tulevaan sääntelyyn esitys kuitenkin tarjosi.

Viimeisenä puhujana oli Ville Kajala (johtava asiantuntija, Finanssivalvonta), joka esitteli katsauksen listayhtiöiden sääntelyn ajankohtaisiin teemoihin, keskittyen erityisesti esiteasetukseen ja markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, sekä näiden vaikutukseen Suomessa. Viimeisestä puheenvuorosta siirryttiin sujuvasti tilaisuuden päättävään paneelikeskusteluun, johon osallistui Kajalan lisäksi Aleksanteri Lebedeff (lakiasiainjohtaja, Metso Oyj) ja Matti J. Sillanpää (professori, Turun kauppakorkeakoulu). Paneelikeskustelu käsitteli käytännön kokemuksia markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta.

Kokemuksena arvopaperimarkkinan ajankohtaispäivään osallistuminen oli erinomaisen antoisa ja opin hurjasti uutta kiinnostavasta aiheesta. Valehtelisin jos väittäisin, ettenkö olisi ollut hetkellisesti mukavuusalueeni ulkorajoilla osallistuessani seminaariin ainoana opiskelijajäsenenä, erityisesti kun huomioi jokseenkin rajalliset ennakkotietoni seminaarin aiheesta. Ihmiset olivat kuitenkin todella ystävällisiä ja small talk luisti, vaikken ehkä pystynytkään kontribuoimaan kovin täysipainoisesti tauoilla käytyihin keskusteluihin arvopaperimarkkinaoikeudellisista lainsäädäntöuudistuksista. Tuleviin seminaareihin osallistuville opiskelijaedustajille annan vinkiksi, että tutustukaa agendan huolella ja tehkää jonkin verran ennakoivaa tiedonhakua seminaarin pääaiheista. Tahti, jolla aiheita käytiin läpi, oli todella tiivis, ja vaikka esitykset olivatkin tarkoitettu yleisluontoisiksi katsauksiksi, seminaarin kohderyhmänä ovat alalla työskentelevät juristit, joten tietyt ennakkotiedot oletettiin kuulijoilla olevan hallussa.

Haluaisitko sinäkin vapaapaikan seminaariin? Liity sähköpostilistallemme! Liittymällä saat seminaaripaikkojen lisäksi ensimmäisenä tiedon myös excursioista ja muista ajankohtaisista tapahtumista.