Kutsu ELSA Helsingin ylimääräiseen kokoukseen

kevatkokous jpeg

ELSA Helsingin hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet 7.6.2019 kello 18 pidettävään yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen! Kokous järjestetään Helsingin yliopiston Aleksandria -oppimiskeskuksen huoneessa 333, osoitteessa Fabianinkatu 28, 00101 Helsinki.

Kokouksen tarkoituksena on hyväksyä yhdistykselle uudet säännöt, jotka on laadittu noudattaen ELSA Finlandin paikallisyhdistysten mallisääntöjä ja yhdistyksen toiminnassa tapahtuneita muutoksia, uudistaa yhdistyksen ansiomerkkejä koskeva ohjesääntö, sekä hyväksyä uusi ohjesääntö koskien apurahojen myöntämistä. Yhdistyksen hallitus on laatinut ehdotukset kaikista edellä mainituista muutoksista. Lisäksi hallitus on ollut kiinteästi mukana ELSA Finlandin uuden sääntelyn valmistelussa. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin voi perehtyä tarkemmin esityslistan avulla.

Kokouksen taustalla on Suomen ELSA -verkoston puitteissa tehtävä sääntöuudistus, jossa Suomen ELSA-verkoston sisäistä yhteistyötä tehostetaan siirtymällä liittorakenteeseen, sekä hallituksen toteama tarve yhdistyksen sääntöjen ja ohjesääntöjen uudistamiselle. Paikallisyhdistyksistä tulee uuden sääntelyn myötä entistä tiiviimpi osa Suomen ELSA -verkostoa ja paikallisyhdistyksille on muun muassa hyväksytty uudet mallisäännöt, joiden mukaisiksi yhdistysten tulee mukauttaa omat sääntönsä. Yhdistyksen tämän hetkisen säännöt ovat vuodelta 2013 ja ohjesäännöt vuodelta 2016, mistä johtuen hallitus katsoo yhdistyksellä toiminnan edellyttävän akuuttia sääntöuudistusta.

Lisätietoja:
Juri Huttunen, hallituksen puheenjohtaja
juri.huttunen@fi.elsa.org