julkaistava valmis

Osana ELSA Helsingin International Focus Programme -viikkoa elsalaiset pääsivät keväällä 2020 osallistumaan online Lawyers at Work -tapahtumaan, jonka ELSA Helsinki järjesti yhdessä kasvuyritys Utopia Analyticsin kanssa. Tapahtuman pääaiheina olivat tekoäly ja sen etiikka. Puhujina olivat Utopian toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkeri sekä yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Janne Huuskonen.

Ihmiselle ei välttämättä onnistu täydellisesti kahdessa viikossa opettaa uutta kulttuuria ja lainsäädäntöä, mutta tekoälylle tämä opettaminen luonnistuu. Tekoäly onkin juristille hyödyllinen työkalu, jota voi hyödyntää moniin rutiinitehtäviin ja esimerkiksi oikeudellisen tiedon hakemiseen. Tätä työkalua käytettäessä ammattitaitoisille juristeille jää enemmän aikaa perehtyä vaikeimpiin tapauksiin tai tavata asiakkaitaan. Tekoäly tuskin vielä lähitulevaisuudessa tekee juristin työtä merkityksettömäksi vaan pikemminkin auttaa ja tukee siinä.

Vaikka tekoäly pystyykin moneen, tulee sillä tavoiteltavia päämääriä pohdittaessa ottaa huomioon eettiset kysymykset. Perusta näihin eettisiin kysymyksiin löytyy YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta. On selvää, ettei mikä tahansa päämäärä ole hyväksyttävä, vaikka sen saavuttaminen olisikin tekoälyä hyödyntämällä helppoa. Tekoäly voisi esimerkiksi syrjiä moderoimalla keskustelufoorumin viestejä niin, että vain tietyn ihmisryhmän tekstit jäisivät yleisön nähtäville. Mikäli syntyisi tilanne, jossa tekoäly aiheuttaa vahinkoa jollekin, olisivat lähtökohtaisesti tekoälyn rakentajat tästä vahingosta vastuussa.

Tekoäly kehittyy kovaa vauhtia ja sitä hyödynnetään yhä monipuolisemmin useilla eri aloilla. Tämä kehitys luo uusia juridisia kysymyksiä, jotka puolestaan luovat tarvetta lainsäädännön kehittämiselle ja oikeustieteen kannanotoille.