Ihmisoikeusblogi: Muistutus kriittisen lukutaidon tärkeydestä Eurooppa-päivänä

Hyvää Eurooppa-päivää!

Tänään vietämme kansainvälistä Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivää. Viime kuukausien tapahtumien myötä juuri rauhan ja yhtenäisyyden merkitys on kasvanut. Olemme huomanneet, että ne ovat juuri niitä arvoja, joita meidän tulee vaalia aivan viimeiseen saakka. Koen, että ihmisoikeuksia vaalivana ja edistävänä järjestönä myös ELSAn merkitys näiden arvojen edistäjänä korostuu. Eräs yhtenäisyyttä lisäävä tekijä on faktojen tunnistaminen ja väärän tiedon levittämisen välttäminen. 

Alla vinkkejä siihen, miten voit juuri itse tunnistaa mis- ja disinformaation ja välttää sen levittämisen. Tarvittaessa näistä kriittisen lukutaidon perusperiaatteista on hyvä muistuttaa myös omia läheisiään. Vaikka nykypäivänä kouluissa kriittistä lukutaitoa oppilaille opetetaankin, on sen merkitystä syytä näinä aikoina korostaa. Puhumattakaan siitä iäkkäämmästä väestöstä, jolle kriittinen lukutaito ei vielä aikana ennen internetin ihmeellistä maailmaa välttämättä ollut edes relevantti keskustelunaihe. Sosiaalisen median eri kanavissa, kuten TikTokissa, tulee sitä käyttävälle eteen jatkuvasti ohikulkevia lyhyitä videoita, joita katsoessa tuskin ensimmäiseksi kiinnittää huomiota siihen, onko niiden välittämä tieto totuuden kanssa missään tekemisissä.

Yleisesti ottaen käsillä olevaa sisältöä tarkistettaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, vastaako esimerkiksi artikkelin grafiikka, sisältö ja otsikko toisiaan. Sitaattien osalta pelkkien lähteiden merkitseminen ei itsessään tarkoita niiden paikkaansapitävyyttä, joten joissain tapauksissa ne kannattaa ehdottomasti tarkistaa, jos suinkaan mahdollista.

Kuten meille oikeustiedettä opiskeleville tuttua jo onkin, on lähteiden tarkistaminen ensisijaisen tärkeää mitä tahansa tietoa tarkastellessa. Kuvien ja videoiden kohdalla Googlella on käytössä sellainen työkalu kuin käänteinen kuvanhaku (reverse image search), jonka avulla voi testata, onko tietty materiaali ollut jo aiemminkin julkaistuna internetissä. Lisäksi venäläinen Yandex-palvelu saattaa olla tarkempi erityisesti niiden kuva- ja videomateriaalien osalta, jotka ovat painottuneet nimenomaan Itä-Eurooppaan. 

Nyt kun virheellisen ja väärän tiedon levittämisestä on tullut yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista, on kriittinen lukutaito yhä tärkeämpi kansalaistaito. Lisäksi, median kasvun myötä sen merkitys tulee vielä jatkossakin korostumaan. Koen, että Suomessa meillä on laadukkaan opetuksen vuoksi ainakin tällä hetkellä suhteellisen hyvä tilanne kriittisen lukutaidon osaamisen suhteen. Muualla Euroopassa tilanne ei kuitenkaan ole yhtä hyvä. Mikä tilanne on niissä maissa, joissa koulutuksen taso ei ole niin korkea kuin meillä? Useiden tutkimusten mukaan Suomessa on Euroopan parhain medialukutaidon taso. Esimerkiksi Bulgariassa Avoin yhteiskunta -instituutti (M. Lessenski. Media Literacy Index 2021. Double Trouble: Resilience to Fake News at Time of Covid-19 Infodemic. Open Society Institute 2021, p 6.) on tutkimuksissaan päätynyt useamman vuoden peräkkäin tähän johtopäätökseen. Tämänhän vuoksi Suomen koko ELSA-verkosto voisi toimia mainiona suunnannäyttäjänä muillekin järjestön jäsenmaille ja siten edistää tämän tärkeän kansalaistaidon osaamista kansainvälisesti koko ELSA-verkostossa.

ELSA auttaa oikeustieteen opiskelijoita kasvamaan ihmisoikeustietoisiksi juristeiksi, jotka parhaimmassa tapauksessa toimivat myös itse ihmisoikeuksien edistämisen suunnannäyttäjinä. Juuri lukemasi blogin toteuttaminen on yksi ELSA Helsingin keinoista edistää ihmisoikeuksien toteutumista saattamalla opiskelijoiden keskuuteen erilaisia aiheita käsitteleviä tekstejä opiskelijoiden itsensä kirjoittamina.

Rosa Pakkanen

Kirjoittaja on ELSA Helsingin markkinointivastaava 20212022

Otamme ilomielin vastaan myös jäsenistömme blogikirjoituksia erilaisista ihmisoikeusaiheista! Voit lähettää tekstejä minulle sähköpostiin rosa.pakkanen@fi.elsa.org