ELSA Finlandin tehtävänä on Suomen kansallisryhmänä huolehtia Suomen kansainvälisistä suhteista Euroopan laajuisessa ELSA-verkostossa. Suomessa ELSA Finland tukee omien paikallisryhmiensä toimintaa, parantaa niiden keskinäistä kommunikaatiota sekä välittää ryhmille tietoa ELSAn kansainvälisistä tapahtumista. Näin ELSA Finland toimii Suomen yhteydenpitokanavana kansainväliseen ELSA-verkostoon. ELSA Finland on päävastuussa kansallisista oikeustapaus- ja esseekilpailuista sekä koordinoi yhteisten tapahtumien järjestämistä paikallisryhmien kesken. ELSA Finlandin hallitus valitaan vuosittain kevään National Council Meetingissä (NCM), jossa Suomen paikallisryhmät käyttävät ylintä päätösvaltaa. ELSA Finlandilla on äänivalta ELSAn kansainvälisissä asioissa.

ELSA Finlandin Hallitus 2018–2019

Vapaapaikat Edilex Pro lakikoulutuksiin

Edita tarjoaa ELSAlaisille maksuttomia vapaapaikkoja huippusuosittuihin koulutuksiinsa. Koulutuksiin on mahdollista osallistua webinaarina, joten osallistuminen on mahdollista mistä tahansa. Ilmoitamme avoinna olevista vapaapaikoista verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Laita ELSA Finlandille vapaamuotoinen hakemuksesi ja kerro, miksi juuri sinun pitäis päästä koulutukseen. Koulutukseen valitaan yksi hakija, jonka tulee olla ELSAn jäsen. ELSA Finland lähettää koulutukseen valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa EDITAn verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton.

Syksyllä 2018 EDITA tarjoaa ELSAn jäsenille vapaapaikan Juristin mediataidot -aamupäiväseminaariin 11.12.2018! Hakuaika alkaa 29.11.2018, ja hakemukset tulee lähettää ELSA Finlandin puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen president@fi.elsa.org 7.12.2018 klo 23:59 mennessä. Valitun on siis valituksi tultuaan ilmoittauduttava itse koulutukseen. Valituille ilmoitetaan valinnasta 8.12.2018. Viimeinen ilmoittautumispäivä seminaariin on 10.12.2018.

Koulutuksiin voit tutustua lisää EDITAn verkkosivuilla. Lisätietoja antaa ELSA Finlandin puheenjohtaja Jussi Väätäinen (president@fi.elsa.org).

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edilex Pro -koulutuksiin

ELSA Finlandin Edilex Pro -koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:
1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Helsingin, ELSA Joensuun, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.
2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, ja koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.
3) Työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.
4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.
5) Muu hyvä perusteltu syy.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Matkat koulutukseen osallistuja maksaa itse.

ELSA Finlandin yhteistyökumppanit

FinEst Partner 2018

DLA Piper

STEP Partner

Paragraaffi

Other Partners

Ihmisoikeuskeskus