ELSA Finland

ELSA Finland on ELSAn kansallisryhmä (kansallinen hallitus) Suomessa. Kansallinen hallitus koordinoi ja kehittää ELSAn toimintaa Suomessa sekä edustaa maata kansainvälisissä yhteyksissä.

ELSA Finlandin tehtävänä on Suomen kansallisryhmänä huolehtia Suomen kansainvälisistä suhteista Euroopan laajuisessa ELSA-verkostossa. Suomessa ELSA Finland tukee omien paikallisryhmiensä toimintaa, parantaa niiden keskinäistä kommunikaatiota sekä välittää ryhmille tietoa ELSAn kansainvälisistä tapahtumista. Näin ELSA Finland toimii Suomen yhteydenpitokanavana kansainväliseen ELSA-verkostoon. ELSA Finland on päävastuussa kansallisista oikeustapaus- ja esseekilpailuista sekä koordinoi yhteisten tapahtumien järjestämistä paikallisryhmien kesken. ELSA Finlandin hallitus valitaan vuosittain kevään National Council Meetingissä (NCM), jossa Suomen paikallisryhmät käyttävät ylintä päätösvaltaa. ELSA Finlandilla on äänivalta ELSAn kansainvälisissä asioissa.

ELSA Finlandin hallitus 2019–2020

Johannes Tevalin
President
Riina Mäkikangas
Secretary General
Lassi Ejanti
Treasurer
Eve Ahonen
Vice President for Academic Activities
Mikael Hitruhin
Vice President for Moot Court Competitions
Sarianne Hirvonen
Vice President for Seminars & Conferences
Kaisa Ala-Sankila
Vice President for Student Trainee Exchange Programme
Matleena Kinnunen
Director for Internal Management
Marianna Jokelainen
Director for ICT
Kati Yläranta
Director for Moot Court Competitions

Vapaapaikat Edilex Pro lakikoulutuksiin

Edita tarjoaa ELSAlaisille maksuttomia vapaapaikkoja huippusuosittuihin koulutuksiinsa. Koulutuksiin on mahdollista osallistua webinaarina, joten osallistuminen on mahdollista mistä tahansa. Ilmoitamme avoinna olevista vapaapaikoista verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Laita ELSA Finlandille vapaamuotoinen hakemuksesi ja kerro, miksi juuri sinun pitäis päästä koulutukseen. Koulutukseen valitaan yksi hakija, jonka tulee olla ELSAn jäsen. ELSA Finland lähettää koulutukseen valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa EDITAn verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton.

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edilex Pro -koulutuksiin

ELSA Finlandin Edilex Pro -koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:
1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Helsingin, ELSA Joensuun, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.
2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, ja koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.
3) Työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.
4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.
5) Muu hyvä perusteltu syy.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Matkat koulutukseen osallistuja maksaa itse.

ELSA Finlandin yhteistyökumppanit

STEP Partner:

Paragraaffi on oikeudellisiin henkilöstöpalveluihin erikoistunut yhtiö. Välitämme ja vuokraamme juristeja sekä oikeustieteen opiskelijoita juridisen alan työtehtäviin ympäri Suomea. Palvelemme asiakkaitamme myös työnantajamielikuvan kehittämisessä.

Toimintamme perustuukin ymmärrykseen siitä, ettei juridisen osaamisen hyödyntämisen tarvitse olla vaikeaa. Tarjoamme asiakkaillemme kartoitusta erilaisista oikeudellisista tarpeista, olemme sitoutuneita vastaamaan niihin ja tarjoamme ainutlaatuista osaamista asiakaslupauksiemme toteuttamisessa.

Huolehdimme vuosittain satojen oikeustieteen opiskelijoiden ja alan ammattilaisten työllistymisestä, joten miksi emme myös sinun!

Miten voimme siis auttaa?

Paragraaffi Oy on perustettu 1982 ja vuodesta 2012 alkaen se on ollut Lakimiesliiton tunnustama Reilu Työnantaja.

Lue lisää: https://www.paragraaffi.fi

FinEst Partner 2018:

NMCC Sponsor:

Other Partners: