ELSA Finland

ELSA Finland on ELSAn kansallisryhmä (kansallinen hallitus) Suomessa. Kansallinen hallitus koordinoi ja kehittää ELSAn toimintaa Suomessa sekä edustaa maata kansainvälisissä yhteyksissä.

ELSA Finlandin tehtävänä on Suomen kansallisryhmänä huolehtia Suomen kansainvälisistä suhteista Euroopan laajuisessa ELSA-verkostossa. Suomessa ELSA Finland tukee omien paikallisryhmiensä toimintaa, parantaa niiden keskinäistä kommunikaatiota sekä välittää ryhmille tietoa ELSAn kansainvälisistä tapahtumista. Näin ELSA Finland toimii Suomen yhteydenpitokanavana kansainväliseen ELSA-verkostoon. ELSA Finland on päävastuussa kansallisista oikeustapaus- ja esseekilpailuista sekä koordinoi yhteisten tapahtumien järjestämistä paikallisryhmien kesken. ELSA Finlandin hallitus valitaan vuosittain kevään National Council Meetingissä (NCM), jossa Suomen paikallisryhmät käyttävät ylintä päätösvaltaa. ELSA Finlandilla on äänivalta ELSAn kansainvälisissä asioissa. Tietosuoja-asioissa ota yhteyttä: privacy@fi.elsa.org

Löydät ELSA Finlandin tietosuojaselosteen tästä

ELSA Finlandin hallitus 2020–2021

Mikko Laitinen
President
Nea Nurmela
Secretary General
Mia Pihkala
Treasurer
Nathalie Noth
Vice President for Marketing
Jussi Kataja
Vice President for Moot Court Competitions
Emma Kuusela-Opas
Vice President for Student Trainee Exchange Programme
Eve Ahonen
Director for Human Rights
 
Pilvi Dunder
Director for Key Area Projects
 
Milla Marttila
Director for Internal Management
 
Maria Vaunumäki
Director for Fundraising
 
Academic Activities
Contact:
 
Seminars & Conferences
Contact:

Vapaapaikat Edita Lakitiedon koulutuksiin

Edita tarjoaa ELSAlaisille maksuttomia vapaapaikkoja huippusuosittuihin koulutuksiinsa. Osaan koulutuksista on mahdollista osallistua webinaarina, joten osallistuminen on mahdollista mistä tahansa. Ilmoitamme avoinna olevista vapaapaikoista verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Haun alettua laita ELSA Finlandille vapaamuotoinen hakemuksesi ja kerro, miksi juuri sinun pitäis päästä koulutukseen. Koulutukseen valitaan hakija, jonka tulee olla ELSAn jäsen. ELSA Finland lähettää koulutukseen valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa Editan verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton.

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edita Lakitiedon koulutuksiin

ELSA Finlandin Edita Lakitiedon koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:
1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Helsingin, ELSA Joensuun, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.
2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, ja koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.
3) Työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.
4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.
5) Muu hyvä perusteltu syy.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Matkat koulutukseen osallistuja maksaa itse.

ELSA Finlandin yhteistyökumppanit

STEP Partner:

Paragraaffi on oikeudellisiin henkilöstöpalveluihin erikoistunut yhtiö. Välitämme ja vuokraamme juristeja sekä oikeustieteen opiskelijoita juridisen alan työtehtäviin ympäri Suomea. Palvelemme asiakkaitamme myös työnantajamielikuvan kehittämisessä.

Toimintamme perustuukin ymmärrykseen siitä, ettei juridisen osaamisen hyödyntämisen tarvitse olla vaikeaa. Tarjoamme asiakkaillemme kartoitusta erilaisista oikeudellisista tarpeista, olemme sitoutuneita vastaamaan niihin ja tarjoamme ainutlaatuista osaamista asiakaslupauksiemme toteuttamisessa.

Huolehdimme vuosittain satojen oikeustieteen opiskelijoiden ja alan ammattilaisten työllistymisestä, joten miksi emme myös sinun!

Miten voimme siis auttaa?

Paragraaffi Oy on perustettu 1982 ja vuodesta 2012 alkaen se on ollut Lakimiesliiton tunnustama Reilu Työnantaja.

Lue lisää: https://www.paragraaffi.fi

NMCC Main Partner:

Other Partners: