Energian tulevaisuus -seminaari

Vuonna 1821 Michael Faraday keksi ensimmäisen alkeellisen sähkömoottorin. Energian valjastaminen ihmisen käyttöön on kiistatta ollut ihmiskunnan merkittävin saavutus. Kaikkien alojen – ja koko ihmiskunnan – tulevaisuus on riippuvainen siitä, miten kohtaamme energian saatavuuden ja käytön asettamat haasteet. Ilman energiaa emme voi olla, mutta samalla maapallomme on säilytettävä. Mitä voimme tehdä? Onko öljyn aika ohi? Mikä on öljyn tulevaisuus? Vai onko oikeastaan kysyttävä: Mikä on energian tulevaisuus? Entä mitä oikeudellisia haasteita taistelu energiasta tuo mukanaan?

ELSA Helsinki ja Helsingin yliopisto järjestävät 15.11. energian tulevaisuutta käsittelevän seminaarin, joka toteutetaan paneelikeskustelun muodossa. Seuraavassa panelistimme Lauri Kärnä (Senior Advisor, Neste Oil) kertoo miksi juuri Sinun kannattaa tulla paikalle kuulemaan mistä on kyse.

Future of Oil

Vielä jokunen vuosi sitten, kun öljyn hinta pysytteli yli 100 usd/bbl, käytiin aika ajoin keskustelua siitä, kuinka pitkään öljyä maailmalla riittää ja mitä sitten tapahtuu, kun öljy rupeaa loppumaan. Ovatko yhteiskunnat millään tapaa valmistautuneita öljyn jälkeiseen aikaan vai onko odotettavissa suuriakin kipuja uuden aikakauden koittaessa.

Tänään öljy maksaa noin 50 usd/bbl (bbl=barreli eli tynnyri, öljykaupassa käytetty yksikkö, 159 litraa), ja tähän tilanteeseen on tultu parin viime vuoden aikana toteutuneen voimakkaan ylitarjonnan seurauksena. Se, mikä muuttui aikaisemmasta, oli teknologian murros, joka toi aivan uudet alueet öljyn tuotannon piiriin. Kauan oli ollut tunnettua, että USA:ssa on laajoja alueita, joissa öljy on perinteisistä öljykentistä poiketen erillisissä pienissä taskuissa. Kun teknologia näiden ns. liuskeöljyalueiden hyödyntämiseksi oli kehittynyt riittävästi, alkoi buumi, joka on hieman hellittänyt vasta nyt, kun hinnat ovat olleet nykyisellä tasolla. Tälläkin tasolla teknologia on taas parantumassa niin, että perinteiset öljyntuottajat joutuvat miettimään, miten parhaiten turvaisivat omat etunsa, jotka edellyttävät riittäviä öljytuloja kansantalouksiensa pystyssä pitämiseen.

Olemme siis tilanteessa, jossa ei tarvitse olla niinkään huolissaan öljyn riittävyydestä, vaan on aika paneutua muihin kriittisiin tekijöihin. Samaan aikaan, kun ennusteet näyttävät öljyn käytön lisääntyvän seuraavien vuosikymmenien ajan, maailmantalouden kehittyessä, köyhyyden hellittäessä ja väestön lisääntyessä, ovat ilmaston rajat sietää yhä enenevää hiilidioksidipitoisuutta käyneet hyvin rajallisiksi.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että leijonanosa tunnetuista fossiilisista energiavaroista olisi jätettävä hyödyntämättä, jotta ilmakehän lämpötila ei nousisi yli kahta astetta. Tuo on se raja, jota on pidetty sinä rajana, jonka ylittyessä seuraukset voisivat olla katastrofaalisen suuria.

Kun nyt kuitenkin ihmiset haluavat liikkua ja kylmemmillä alueilla lämmittää asuntojaan (lämpimillä taas viilentää), on energialle kysyntää, jonka rajoittaminen on vaikeaa.

Kun tarve vähentää fossiilisten energiamuotojen eli hiilen, kaasun ja öljyn käyttöä on selvä, on huomio seuraavaksi kiinnitettävä sekä näiden keskinäiseen suhteelliseen ilmastovaikutukseen ja korvattavuuteen että vaihtoehtoisten, uusiutuvien ja ilmastoa kuormittamattomien energialähteiden käytön kehittämiseen.  Eri käyttökohteet ovat erilaisessa asemassa siinä suhteessa, miten ne ovat korvattavissa ei-fossiilisilla vaihtoehdoilla. Autot esimerkiksi saadaan paljon nopeammin kulkemaan mm. uusiutuvilla polttoaineilla tai sähköllä kuin lentokoneet. Henkilöautot taasen ovat joustavampia kuin raskas liikenne jne.

Tulevaisuuteen mentäessä on myös tärkeää pystyä hahmottamaan muutoksen koko skaala ja aikataulutukseen liittyvät tekijät: samaan aikaan, kun yksittäiset henkilöt, tai kaupungit tai jopa maat tekevät ilmaston kannalta myönteisiä ratkaisujaan, on varmistettava, että löytyy ratkaisuja, jotka soveltuvat koko maailman käytettäviksi, ilman että energiaan liittyvä huoltovarmuus eli energian saatavuus ei näissä murrosvaiheissa vaarannu.

Tulevat vuosikymmenet ovat varmasti tältä kannalta hyvin mielenkiintoiset: Öljyn hinta heittelee kysynnän ja tarjonnan tasapainon (sekä markkinaspekulaation) mukaan, irtautuminen riippuvuudesta fossiilisen energian käyttöön on välttämätöntä, mutta vaihtoehtojen mahdollisuudet koko maailmantalouden skaalassa ovat rajalliset. Teknologian kehitys toivottavasti tuo uusia ratkaisuja käyttöön, mutta parhaimmillaankin se vienee aikaa vuosia, vuosikymmeniä, vaikkakin jotkin tahot näkevät muutoksen hyvin nopeaksi.

Lisäksi eri maat ovat erilaisessa asemassa: Suomessa on paljon biomassaa, jonka hyödyntäminen tarjonnee mahdollisuuksia ja samaan aikaan maamme on sähkön käytön suhteen selvästi tuontiriippuvainen, kun taas esimerkiksi Norjan tilanne on aivan erilainen, kun vesivoimaa riittää paljon yli oman maan tarpeiden. Keskustelussa energian käytön tulevaisuudesta on siis samaan aikaan otettava huomioon globaalit tekijät ja on myös maltettava olla yleistämättä liikaa!

Lauri Kärnä
Senior Advisor
Neste Oil

MITÄ: ELSA Helsingin ja Helsingin yliopiston ”Energian tulevaisuus” -seminaari
MILLOIN: 15.11. klo: 18:00 – 20:00
MISSÄ: Porthania, sali III
MITEN: Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittautuminen alkaa tiistaina 1.11. klo 15:00 – seuraa sähköpostiasi ja ELSA Helsingin somea!