Kokemuksia Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa -seminaarista

seminaari2

Jäsenemme osallistui ELSA Helsingin vapaapaikalla Alma Talentin Lakimiesliiton koulutukseen. Tässä blogikirjoituksessa hän kirjoittaa seminaarikokemuksistaan.

Lakimiesliitto järjesti koulutuksen otsikolla immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa. Koulutuspäivä pidettiin 14.12 Helsingissä, hotelli Crowne Plazan koulutustiloissa runsaan osallistujakunnan siivittämänä. Eri alojen lakimiehet ja sekä muut työsuhteita koskevia asioita hoitavat asiantuntijat muodostivat aktiivisen ja tarkkaavaisen yleisön. Seminaarin asiantuntijoina toimivat arvostetut osaajat joiden asiantuntemus ja kokemus olivat suorastaan rautaisia.

Seminaarin asiantuntijat olivat niin yksityisen kuin julkisen sektorin ammattilaisia. Asianajaja Petteri Uoti Dittmar & Indreniukselta, professori Niklas Bruun Helsingin yliopistosta ja asianajaja Tom Vapaavuori Bird & Birdiltä jakoivat osaamistaan omista erityisaloistaan perusteellisesti ja viihdyttävästi.

Päivän ohjelmassa keskityttiin erityisesti työsuhteisiin liittyviin erityiskysymyksiin. Seminaarin pääteemoina olivat immateriaalioikeudet työsuhteissa, työsuhdekeksinnöt ja tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja salassapito työsuhteissa, käyttö- ja paljastamissopimukset ja –kiellot sekä kilpailukiellot työsuhteissa. Seminaari oli myös osa Työoikeuden asiantuntijaohjelmaa joskin toimi myös itsenäisenä seminaarina eikä edellyttänyt koko asiantuntijaohjelmaan osallistumista.

Seminaarin puheenjohtajana toimi asianajaja Petteri Uoti, joka napakasti veti läpi tiiviin ja asiapitoisen ohjelman. Päivän ohjelmassa oli neljä luentoa sekä kysymysosio, jossa saattoi kysellä päivän teemoista syventäviä kysymyksiä. Esitykset olivat perusteellisia ja täynnä asiaa, seminaari vaati myös osallistujiltaan keskittymistä sekä nopeaa asioiden omaksumista. Omalta osaltani tämä seminaari kyllä vastasi useampaa luentoa, jos ei suorastaan kokonaista kurssia.

Aamukahvin jälkeen seminaarin avaussanat lausui puheenjohtaja Petteri Uoti joka esitteli päivän ensimmäisen luennoitsijan asianajaja Tom Vapaavuoren. Aiheena Vapaavuorella oli työntekijän salassapitovelvollisuus ja salassapitosopimukset sekä liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanon merkitys lainsäädäntöömme. Vapaavuori esitteli liikesalaisuuslakia koskevan TEM:in työryhmän mietinnön lokakuulta 2017, koskien direktiivin 11/2013 implementoimista suomalaiseen lainsäädäntöön. Luennoitsija esitteli työryhmän lausuntoa ja ehdotusta uudeksi liikesalaisuuslaiksi, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivi. Uudistuksen tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää liikesalaisuuksien suojaa Euroopan Unionissa, jossa suojan taso on ollut hyvin erilainen. Suomessa liikesalaisuuksien suoja on ollut jo aiemmin verrattain hyvä mutta ehdotus parantaa sitä. Katsaus lain muutokseen ja sen vaikutuksiin käytännön toimissa oli hyvin kiinnostava ja kokonaisvaltainen. Luennoitsija eteni kovin ripeästi asiassa ja olikin melkoinen suoritus sekä kuunnella että saada aikaan luettavat muistiinpanot itselle. Salassapitosopimukset olivat luennon mielenkiintoisin anti itselleni, ne kokonaisuutena muodostavat tärkeän osa-alueen henkilöstöhallinto- ja työsopimusosaamiseen. Luennon mittaan opin salassapitosopimuksista ja niiden muotoilusta mielenkiintoisia ja taatusti hyödyllisiä asioita.

Lyhyen kahvitauon jälkeen ääneen pääsi Helsingin yliopiston professori Niklas Bruun, myös IPR University Centeristä ja Hankeniltakin tuttu konkari. Bruunin seminaariluento käsitteli immateriaalioikeuksia työsuhteissa, kattaen immateriaalioikeuksien liittymisen työsuhteisiin, työsuhdekeksinnöt, tekijänoikeudet työsuhteessa ja työsuhdekeksintölain ja sen tulkinnan. Bruunin mukaan työoikeuden ja immateriaalioikeuden välinen ristiriita on tavalla tai toisella ratkaistava. Ratkaisu voi tapahtua sopimuksin, mutta lainsäätäjän ratkaistavaksi on jäänyt useita tyyppitilanteita. Uutta tietoa tuli kiitettävästi niin patenttilainsäädännöstä kuin tekijänoikeuslain työsuhdeolettamasta, sekä tämän säädöksen sisällöstä. Bruunin esityksessä kuvailtiin työsuhdeolettaman sisällyttämisestä tekijänoikeuslakiin sen vaikutusta tekijänoikeuden haltijuuteen.

Bruunin tiiviin katselmuksen jälkeen oli aika käydä lounaalla. Lounas olikin varsin miellyttävää vaihtelua tavanomaisiin työlounaisiin, ruoka oli erittäin hyvää ja esillepano mitä upein. Taon jälkeen seminaaria jatkoi puheenjohtaja Petteri Uoti.

Petteri Uoti perehdytti seminaarin osallistujia kilpailukieltoihin ja muihin kieltoihin työsuhteissa sekä välimiesmenettelystä sopimiseen. Kilpailukiellot työsuhteissa ovat problemaattinen asia, josta on olemassa varsin paljon tulkintoja. Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Minkälaisia seuraamuksia kiellon rikkomisesta tulee ja miten kilpailukieltojen kohtuuttomuutta voidaan estää. Uoti valotti esityksessään erilaisia erilliskysymyksiä oikeudenalalta ja käytti välillä varsin humoristisia esimerkkejä tapauksista joita on tullut vastaan. Uoti oli luennoitsijana viihdyttävä ja energinen, hänen esityksensä oli ehdottomasti seminaarin parasta antia. Päivä oli melko pitkä ja Uotin mainiot kevennykset piristivät kuin paraskin espresso. Viimeisenä Uoti vastaili seminaariyleisön kysymyksiin, joita tulikin runsaasti.

Kokemuksena seminaariin osallistuminen oli hyvin antoisa ja opin erittäin paljon uutta kiinnostavista aiheista. Oli hienoa huomata miten paljon yhden päivän mittaisessa seminaarissa voi oppia. Uskon että pitkän päivän anti on hyödynnettävissä sekä opinnoissani että työssäni. Seminaarin esiintyjät olivat loistavia, erityismaininta inspiroivana puhujana menee tällä kertaa Petteri Uotille.

Haluaisitko sinäkin vapaapaikan seminaariin? Liity sähköpostilistallemme! Liittymällä saat seminaaripaikkojen lisäksi ensimmäisenä tiedon myös excursioista ja muista ajankohtaisista tapahtumista.