Kutsu ELSA Helsinki ry:n sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen sekä kokouksen esityslista

Hyvät yhdistyksen jäsenet,

ELSA Helsinki ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen sunnuntaina 16.5. kello 13:00 alkaen!

Yhdistyksen kokous järjestetään etäjärjestelyin muuttuvan koronatilanteen johdosta, jotta jäsenten turvallinen osallistumismahdollisuus voidaan sujuvasti taata. Tähän käytännön ratkaisu on kokoukseen etäosallistuminen salliminen. Etäosallistuminen on tarkoitus järjestää Zoomin välityksellä ja kokouksen äänestysjärjestelmänä käyttää Vote by Hejmoa. Järjestelyistä johtuen kokoukseen osallistumiseksi vaaditaan ennakkoilmoittautumista oheisen oheisen [ilmoittautumislomakkeen] kautta. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään perjantaina 14.5. kello 13.00 mennessä.

Tavanomaisesta poikkeaviin järjestelyihin on päädytty yhdistyksen hallituksen päätöksellä, väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (677/2020) 4 §:n perustana.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Käytäthän ilmoittautumiseen joko yliopiston sähköpostiosoitetta tai liityttäessä jäsenrekisteriin ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Kokouksen osallistujia pyydetään käyttämään ensisijassa etäosallistumismahdollisuutta. Liitythän kokoukseen hyvissä ajoin! (Huom! Jäsenyys tarkastetaan ennen kokouksen alkua).

Kokouksessa valitaan ELSA Helsinki ry:lle hallitus kaudelle 2021–2022 ja mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle hallitusvaaliin, pyydämme käytännön järjestelyjen helpottamiseksi ilmoittamaan kiinnostuksestasi etukäteen [tällä lomakkeella]. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa yhdistyksen jäsen vuosikurssista tai aikaisemmasta ELSA-kokemuksesta riippumatta. Ehdokkaat esittäytyvät kevätkokouksessa pitämällä lyhyen (n. 5 min) puheenvuoron. Muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin voit tutustua oheisesta esityslistasta.

Lisätietoja kokouksesta saat hallituksen puheenjohtajalta Santtu Saavalainen
(santtu.saavalainen@fi.elsa.org). Mikäli haluat tutustua ELSA Helsinki ry:n talousarvioon 2021–2022 ennen kokousta, toimitamme sen sähköpostitse pyydettäessä.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin ELSA Helsinki ry:n hallitus 2020–2021


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 16.5.2021, kello 13:00

Kokous järjestetään etäyhteyksin, fyysinen kokouspaikka Atlantinkatu 5, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen jäsenen eroaminen
7. Ansiomerkkiohjesäännön 2 §:n tulkinta
8. Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2021–2022
9. Liittymismaksusta päättäminen
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kaudelle 2021–2022
11. Hallituksen valitseminen kaudelle 2021–2022
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen