Ei vain kotikäräjillä: Tuomarin työ kansainvälistyvässä maailmassa

Olen käräjätuomari ja sovittelija Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta. Lähes koko urani olen toiminut tuomioistuinlaitoksen palveluksessa eri tuomioistuimissa, suorittanut tuomioistuinharjoitteluni Porvoossa, työskennellyt oikeusneuvosmiehenä Helsingin raastuvanoikeudessa, hovioikeuden viskaalina Helsingin hovioikeudessa, oikeussihteerinä Korkeimmassa oikeudessa ja vuodesta 2020 lukien käräjätuomarina Espoon käräjäoikeudessa (nyk. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus).

Usein ajatellaan, että käräjätuomarin tehtävissä ei ole kansainvälistä ulottuvuutta. Tämä käsitys ei tietenkään pidä paikkaansa. Ensinnäkin käräjätuomarin arjessa tulevat säännöllisesti sovellettavaksi useat Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja EU-lainsäädäntö. Oikeusavun antaminen ja vastaanottaminen rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä on tuomarin arkipäivää, kuin myös suorat yhteydet ulkomaisiin tuomioistuimiin. Se, miten aktiivinen tuomari itse on kansainvälisesti, jää riippumaan aina yksittäisestä tuomarista itsestään. Mahdollisuudet tähän ovat olemassa.

Tarjolla on ja tuomari voi hakeutua erilaisiin kansainvälisiin ERA:n tai EJTN:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, tuomarivaihtoon tai toimia erilaisissa pohjoismaisissa tai laajemmissa yhteistyöverkostoissa. Itse olen osallistunut vuosien varrella useisiin erilaisiin koulutuksiin, myös kouluttajana, ja verkostotapaamisiin, muun muassa Belfastissa, Pariisissa, Reykjavikissa, Stavangerissa, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Bryggessä, Dublinissa, Brysselissä, Wienissä, Durbuyssä, Salamancassa, Luxembourgissa, Oxfordshiressa ja Barcelonassa. Osa koulutuksista on ollut pitempiä, muun muassa rajat ylittävien huoltoriitojen ja lapsikaappausasioiden sovittelua koskeva koulutus yhteensä kolme viikkoa Brysselissä tai tuomarivaihto Barcelonassa kaksi viikkoa. Oletettavasti olen ollut tavanomaista tuomaria aktiivisempi osallistuja, mutta lienee turhaa todeta, kuinka hyödyllisiä ja avartavia nämä kaikki ovat olleet ja millainen anti niillä on ollut myös käräjätuomarin työhöni.

Tuomareilla on myös mahdollisuus osallistua eri kriisinhallintakoulutuksiin, ja sitä kautta hakeutua kriisinhallinta- tai muihin asiantuntijatehtäviin. Itse olen osallistunut kahteen eri kriisinhallintakoulutukseen, Basic Course on Civilian Crisis Management including a four-day Hostile Environment Awareness Training (HEAT) ja EU Integrated Crisis Management Course, sekä vielä rauhansovittelukoulutukseen, International Conflict Mediation, Prevention and Peacemaking Programme.

Tuomarit voivat lisäksi osallistua asiantuntijoina erinäisiin EU-projekteihin. Vuosina 2015-2017 työskentelin Tiranassa RTA:na (Resident Twinning Adviser) EU:n twinning-projektissa “Support to the Development of Alternative Dispute Resolutions in Albania”. Asuin ja työskentelin Tiranassa, Albanian oikeusministeriössä, ja kuten projektin nimestä ilmenee, tavoitteena oli kehittää sovittelutoimintaa Albaniassa. Partnerina projektissa Suomella oli Tsekki, ja kummastakin maasta, erityisesti Suomesta saapui asiantuntijoita viikoittain Tiranaan jakamaan asiantuntijuuttaan paikallisille edunsaajille. Asiantuntijoiden joukossa oli tuomareita, mutta myös akatemian edustajia ynnä muita. RTA:na toimimisen lisäksi työskentelin STE:nä (short term expert) laajemmassa, Albanian oikeusjärjestelmää koskevassa EU-projektissa EURALIUS IV, Consolidation of the Justice System in Albania, kommentoiden lainsäädäntöaloitteita ja työskennellen parlamentin asettaman työryhmän Think Tankissa.

Viimeisin asiantuntijatehtäväni on ollut Ukrainassa toteutettavassa EU-projektissa PRAVO JUSTICE – Support to Justice-related Reforms in Ukraine. Tässä projektissa olen ollut yksi kansainvälisistä kouluttajista, ja olemme kouluttaneet ukrainalaisia tuomareita tuomioistuinlaitoksen kartoituksesta (court mapping), sovittelusta ja erityisesti oikeusvaltioperiaatteesta (Rule of Law). Kahdesti olen ollut Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssodan alettua järjestimme 8 webinaarin Rule of Law koulutuksen. Kesäkuussa 2023 matkustin jälleen Lviviin RoL-seminaariin, jossa aiheena erityisesti oli korruption vastainen taistelu sekä tuen osoittaminen ukrainalaisille kollegoille heidän todella vaikeassa tilanteessaan.

Kokemukseni, erityisesti Albaniassa ja Ukrainassa ovat antaneet minulle paljon, eikä vähiten siinä, että olen saanut uusia elämänpituisia ystävyyssuhteita. Kokemukseni ovat avartaneet ymmärtämystäni monin tavoin. Nyt eläköitymisen kynnyksellä toivon voivani jatkaa näissä kansainvälisissä tehtävissä jollain tavoin.

Sydämeni jäi Albaniaan, ja se itkee ukrainalaisten puolesta.

Espoossa 21.3.2024.

Marjo Naapi, käräjätuomari, sovittelija