ELSA Legal Research

Tarjoamme opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oikeudellista osaamista ja akateemista kirjoitustaitoa aidossa tutkimusympäristössä

lrg

ELSAn kansainvälinen Legal Research Group on vuosittain ELSA-verkostossa perustettava ryhmä, joka tuottaa oikeusvertailevaa englanninkielistä tutkimusta ajankohtaisesta ja kansainvälisesti merkittävästä aiheesta. Ensimmäinen Legal Research Group perustettiin vuonna 1996, ja sen aiheena oli tuolloin kansainvälinen rikosoikeus.

Legal Research Group koostuu kansallisista tutkimusryhmistä, joissa oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit tutkivat tiettyä oikeudenalaa oman kansallisen oikeusjärjestelmänsä näkökulmasta. Kukin kansallinen tutkimusryhmä tuottaa noin 30 sivun raportin ja vastaa tutkimuskysymyksiin siitä, millaisia kyseistä oikeudenalaa koskevia kansallisia lainsäädäntötoimia on tehty, ja miten kansainvälisiä velvoitteita on implementoitu kansallisella tasolla. Kansalliset tutkimusraportit kootaan yhteen ja tutkimustuloksista laaditaan vertaileva raportti.

LRG tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oikeudellista osaamista ja juristin työssä tärkeää akateemista kirjoitustaitoa. Jokainen osallistuja saa nimensä kansainväliseen julkaisuun, joka on kaikkien saatavilla. Arvostetun tutkimusprojektin tulokset mahdollistavat vaikuttamisen myös kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittämiseen.

Aiempien julkaisujen yhteistyökumppaneina ovat toimineet muun muassa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC, kansainvälinen työjärjestö ILO sekä Euroopan neuvosto. Lue aiempien vuosien julkaisuja

Legal Research Group -organisaatio ja tehtävänjako

National Research Group koostuu kansallisesta tutkimuskoordinaattorista sekä tutkijoista, teknisistä editoijista, kielenhuoltajista ja akateemisista ohjaajista. Tutkijoina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit, jotka vastaavat varsinaisen tutkimusraportin kirjoittamisesta teknisten editoijien ja kielenhuoltajien tuella. Osallistujien tulee olla projektiin sitoutuneita, tutkittavaan oikeudenalaan syventyneitä tai siitä kiinnostuneita nykyisiä tai tulevia oikeustieteilijöitä. Tutkimustyön akateemisesta ohjauksesta vastaavat kyseisen oikeudenalan parhaat asiantuntijat. Kansallinen tutkimuskoordinaattori kokoaa kansallisen tutkimusryhmän, huolehtii yhteydenpidosta ryhmän jäsenten ja kansainvälisen tiimin välillä, sekä varmistaa kansallisen raportin laadun ja valmistumisen aikataulun mukaisesti.

International Coordination Team on vastuussa tutkimusprojektin kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista. Human Resources Coordinator kokoaa kansainvälisen Legal Research Group -ryhmän ja pitää huolta yhteydenpidosta kaikkien sidosryhmien välillä. Academic Coordinator vastaa akateemisen tutkimuskehyksen ja visuaalisten suuntaviivojen laatimisesta yhdessä akateemisten ohjaajien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. International Coordination Team huolehtii kansallisten tutkimusraporttien kokoamisesta sekä lopullisen tutkimusraportin julkaisusta.

International Legal Research Group on Human Rights in the Age of Advanced Digital Technologies

Juuri käynnistyvän Legal Research Groupin tutkimuksen aiheena on ELSAn International Focus Programmen (vuoden 2020) teeman mukaisesti teknologiaoikeus.

Kansalliset tutkimusryhmät tutkivat mahdollisia uhkia, joita tekoäly kohdistaa ihmisoikeuksiin. Tutkimuksessa pureudutaan erityisesti tietosuojaan, syrjintään sekä oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sekä pohditaan millaisia lainsäädäntötoimia näihin liittyen on tehty ja tulisi tehdä Euroopan Unionin tasolla sekä kansallisesti. Tutkimus julkaistaan yhteistyössä Euroopan neuvoston ja Wolf Legal Publishersin kanssa. Tutkijoina toimivat oikeustieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet juristit, jotka vastaavat varsinaisen tutkimusraportin kirjoittamisesta teknisten editoijien ja kielenhuoltajien tuella. Osallistujien tulee olla projektiin sitoutuneita, tutkittavaan oikeudenalaan syventyneitä tai siitä kiinnostuneita nykyisiä tai tulevia oikeustieteilijöitä. Tutkimustyön akateemisesta ohjauksesta vastaavat kyseisen oikeudenalan parhaat asiantuntijat.

Kansainvälinen Legal Research Group on loistava tilaisuus opiskelijoille ja vastavalmistuneille kehittää oikeudellisia tutkimustaitoja ja saada nimensä julkaisuun, joka on kaikkien saatavilla. Osallistumalla Legal Research Groupiin:

Nordic Legal Research Group

nlrg

Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen ELSA-ryhmät käynnistivät vuonna 2019 pohjoismaiden ensimmäisen yhteisen Legal Research Groupin ajankohtaisesta pohjoismaisesta tutkimusaiheesta. Nordic Legal Research Group tarjoaa ELSAn pohjoismaisille jäsenille mahdollisuuden harjoittaa akateemisen tutkimuksen tekemistä ja tavoitteena on vahvistaa pohjoismaiden ELSA-ryhmien välistä yhteistyötä. Tutkimusryhmän keväällä 2019 aloittama kaikkien aikojen ensimmäinen Nordic Legal Research pureutui pohjoismaiseen perheoikeuteen ja avopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteiden oikeudelliseen sääntelyyn. Juuri julkaistu tutkimusraportti on nyt tilattavissa ISBN-numerolla:9789462405691 Parhaillaan on käynnissä vuoden 2020 Nordic Legal Research Group, jonka aiheena on potilaan itsemääräämisoikeus. Tutkimus julkaistaan alkuvuonna 2021!

OTA YHTEYTTÄ

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ELSAn Legal Research -toimintaan, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme.

ELSA Finland:

Hanna Järvinen

National Coordinator for ELSA Legal Research

hanna.järvinen@fi.elsa.org